Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

One Way Fest

logos-2020-08-festival-1-1.jpgDňa 26. augusta prvýkrát odštartoval kresťanský hudobný festival pod záštitou KS Milosť s názvom One Way Fest a trval spolu tri dni. Prečo práve One Way Fest? Názov festivalu v preklade znamená „Festival Jedinej Cesty“, ktorý pripomína slová Ježiša Krista, keď hovoril: „Ja som cesta, pravda i život.“ Cieľom festivalu bolo priblížiť širšiemu okoliu kresťanské hodnoty a kresťanský životný štýl. Chceli sme poukázať na to, že viera v Boha nie je nudná a statická vec a zároveň reprezentovať tradičné hodnoty zaujímavým a moderným spôsobom. Jednotlivé prednášky, aktivity a koncerty boli pripravené pre všetky vekové kategórie a tiež pre rodiny s deťmi. Festival sa konal v areáli FC Nitra.

26.8.2020 (streda)

V prvý deň do Nitry zavítali bratia a sestry z misijnej organizácie The Harvest of Grace, ktorí sa hneď chopili dobrej práce a začali pozývať ľudí na festival a šírili dobrú zvesť o smrti a vzkriesení Ježiša Krista. Veľká vďaka patrí technikom a ďalším ochotným dobrovoľníkom, ktorí postavili pódium a postarali sa o technické záležitosti. Okrem toho záujemcov čakal tzv. rýchlokurz o evanjelizácii s Alexom Peremotom z lotyšskej Rigy, ktorý už niekoľko rokov navštevuje naše zbory. Počas jeho prednášky nám vysvetlil hlavné body, ktoré on používa pri evanjelizácii a následne ich ukázal aj v praxi. Ľudia pozitívne reagovali na evanjelium, čo nás veľmi povzbudilo.

Večer sme sa stretli v areáli FC Nitra a pastor nitrianskeho zboru Martin Mazúch slávnostne otvoril One Way Fest. Vtedy zazneli prvé tóny klávesov a zvučný hlas, ktorý patril Grace Peremot. Zaspievala niekoľko piesní súčasnej kresťanskej hudby v anglickom jazyku. Potlesk si zaslúžila aj kapela Crossover z Banskej Bystrice, ktorá potešila divákov s piesňami chvál v slovenskom jazyku. Odzneli aj skladby vlastnej tvorby. Večer ukončilo predstavenie popradskej hudobnej skupiny TYMY. Bratia a sestry spod Tatier priniesli dobrú náladu a pomazané chvály, ktoré nás priviedli do uctievania živého Boha. Počas chvál bola možnosť vyznať svoje hriechy pred Bohom a vzývať meno Pána Ježiša Krista na uzdravenie z chorôb a vyslobodenie z rôznych poviazaní. Božia prítomnosť sa manifestovala a človek, ktorý mal otvorené srdce, určite neodišiel domov rovnaký.

27.8.2020 (štvrtok)

Vo štvrtok prebiehali súbežne viaceré aktivity a prednášky. Pre rodiny s deťmi sme pripravili prednášky o kreatívnej tvorbe a cieľavedomej výchove s Annou Hvizdákovou; tiež o time managemente a hraniciach s Janou Volnovou. Spomínané ženy majú bohatú skúsenosť s výchovou detí a rozhodli sa podeliť o svoje poznatky, ktoré môžu priniesť pozitívnu zmenu do rodín. Kým rodičia počúvali prednášky, deti sa mohli zabaviť na skákacom hrade, trampolíne, pri športových hrách. Kreatívne detičky si mohli niečo vyrobiť v tvorivej dielni. Samozrejme, nemohlo chýbať maľovanie na tvár, modelovanie balónov či cukrová vata. Deti mali možnosť zbierať pečiatky, za ktoré mohli získať nejaký darček.

Ani mládežníci sa nenudili, lebo ich čakali zaujímavé prednášky na rôzne témy. Navštívil nás Braňo Lukačka, ktorý sa už roky venuje ľudom, ktorí bojujú so závislosťou od rôznych omamných látok. Keďže na vlastnej koži zažil deštruktívny vplyv drog, vie účinne pomôcť a jeho prednášky sa vyznačujú autenticitou. Následne mala prednášku Andy Štěchová, ktorá sa dotkla rôznych tém ako na­príklad: fitness, strava a mýty o zdravom životnom štýle. Poslucháči sa dozvedeli, že skutočná istota leží v Ježišovi Kristovi. Práve preto veríme, že táto prednáška padla na úrodnú pôdu. O 16:00 začala úžasná debata s názvom Let’s Talk v podaní Adriána a Mary Bartalos, Dávida Bartalos a Michala Tauska. Let’s Talk má charakter apologetiky (t. j. obrana viery) a vyznačuje sa tým, že účastníci majú úplnú slobodu vyjadriť svoj názor na konkrétnu tému, popritom rozvíjajú kritické myslenie, učia sa obhájiť a argumentovať v prospech viery.

Večer znovu vystupovala Grace Peremot tentokrát spolu s Teréziou Gregušovou. Nasledovala dynamická kapela z Bratislavy s názvom Rockstanders. Zaujímavosťou je, že FC Nitra sa nachádza hneď vedľa zimného štadióna, v ktorom sa počas nášho večerného programu hral hokej. Práve vtedy, keď sa kázalo evanjelium, skončila druhá tretina a fanúšikovia vyšli von na prestávku. Mohli tak počuť radostnú zvesť, ktorá dokáže zmeniť ich životy. Božie načasovanie je vždy dokonalé. Večerné koncerty ukončili bratia z kapely Tarzus. Počas chvál sme vnímali mocnú prítomnosť živého Boha a Jeho volanie viac sa Mu odovzdať. Pastor Peter Kuba dal výzvu na prijatie Krista a modlitbu pre hlbší vzťah s Ježišom. Modlil sa tiež za uzdravenie.

28.8.2020 (piatok)

Záverečný deň festivalu bol veľmi vzrušujúci, lebo – ako sa u nás hovorí – Boh nechá to najlepšie na koniec. Piatkový deň sme otvorili prednáškami od vynikajúceho a skúseného rečníka Radoslava Hrušku, ktorý hovoril na témy Muži vs. ženy a Kľúče do sveta teenagerov. Jeho prednášky vyvolali veľký záujem, vedel totiž zaujať publikum zaujímavými faktami aj rôznymi zábavnými príkladmi zo života. V rodinnom programe pokračovala Paulína Bartošíková, ktorá mala dve prednášky po sebe Digitálne deti a Vrodené vs. naučené. Téma Digitálne deti je zvlášť aktuálna, keďže vplyv digitálnych médií sa značne posilnil v posledných rokoch a tiež počas koronavírusovej karantény. Posledná prednáška venovaná rodine sa týkala podnikania, presnejšie povedané, či je možné ho skĺbiť s veľkou rodinou, v podaní Tiny Kampczykovej. Do detského programu sme pridali futbal. O 16:00 začalo interview s Lady Zikou, na ktorú už čakalo veľmi veľa fanúšikov. Diváci mali možnosť položiť Zike akúkoľvek otázku. Rozhovor sa niesol v radostnom a uvoľnenom duchu, počas ktorého sa veľa mladých ľudí dopočulo o Bohu skrze svedectvo a odpovede Ziky.

Koncerty otvorilo vystúpenie Tatiany Ivaničovej, ktorú sprevádzala na klávesoch Grace Peremot. Tatiana spievala piesne od kresťanskej speváčky Tori Kelly, z ktorých bolo cítiť jej lásku a dôveru voči Bohu. Večer nás roztancovala pražská kapela Bez kompromisů, ktorá prišla až z Prahy a zahrala známe chvály, ktorými sme chválili Boha. Záverečným headlinerom bola pre nás známa kapela Frendi, a tak sme mohli počuť aj ďalšie hudobné štýly, ako je napríklad funk. Zahrali vlastné piesne a zopár piesní z ich pripravovaného albumu. Škála kapiel teda bola veľmi bohatá na duchovný odkaz a tiež kvalitou a hudobnými štýlmi.

Večerné koncerty počas troch dní moderoval Michal Belko a Yasmin Muchová, ktorým patrí obrovská vďaka za ich prácu a nasadenie. Svojím nadšením oživili festival, pomohli ľuďom viac sa uvoľniť a užívať si koncerty. Nemôžeme zabudnúť ani na bratov a sestry, ktorí sa postarali o občerstvenie a cukrovú vatu.

Jednotlivé prednášky a aktivity prebiehali v ľahkosti, nenútene a bolo cítiť Božiu prítomnosť i slobodu v celom areáli FC Nitra. Ľudia z mesta a z okolia reagovali pozitívne, vypočuli si prednášky a zúčastnili sa koncertov. Bratia a sestry, ktorí kázali evanjelium na ulici, s nadšením oznamovali, že veľa ľudí sa modlilo modlitbu spasenia, čo je dôvod na veľkú radosť. Po festivale sme aj na osobnej úrovni počuli pozitívnu spätnú väzbu a nehovoriac o tom, že naša cirkev sa viac zviditeľnila v meste a v médiách. Výborné je to, že o nás prejavili záujem aj samy.

Ako veriaci spolu tvoríme Kristovo telo a každý úd je potrebný a má svoje presné miesto fungovania. Tak to bolo aj na festivale. Tri dni boli historickým momentom, kedy sme sa ako jedna cirkev spojili a zjednotili, aby sme vytvorili niečo veľké a hodnotné. Táto akcia posilnila veriacich na lokálnej, národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni a vytvorila nový druh súdržnosti. Veľká vďaka patrí každému, kto priložil ruku k dobrému dielu. Bola to jednoznačne veľká sejba a preto očakávame veľkú žatvu. Pokračujeme.Související články

Poselství Velikonoc|Logos 4 / 2007 | Daniel Šobr |Aktuálně
Zostať čistým v národe nečistých|Logos 8 / 2009 | Radovan Kapusta |Rodina
Cieľová skupina: mládež|Logos 8 / 2012 | Paulína Prašilová |Vyučování
Fascinujúci Kristus I.|Logos 1 / 2019 | Branislav Matušek|Vyučování
Zlaté teľa: bohovia, či Boh?|Logos 11 / 2017 | Martin Vincurský|Vyučování