Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Pokračujeme

Keď slúžil Pán Ježiš Kristus, vždy sa zhromaždili veľké zástupy. (Samozrejme, slúžil ľuďom aj osobne.) Keď kázali apoštoli Peter alebo Pavol, prišli veľké zástupy. Filipa v Samárii tiež počúvalo celé mesto. Reinhard Bonnke zmenil celú Afriku vďaka veľkým kampaniam. Samozrejme, že i my slúžime ľuďom osobne – od srdca k srdcu, od úst k ústam – ale každému, kto chce vidieť prebudenie, musí byť jasné, aké dôležité je zhromažďovať sa vo väčších počtoch. Všetky cirkvi, ktoré sa snažili v tejto zvláštnej situácii zhromažďovať v maximálne možných počtoch, Boh zvlášť požehnal – všade pribudli učeníci. Za možnosť zhromažďovať sa by sme mali bojovať minimálne tak ako zástupcovia kultúry na Slovensku. Pôvodne mala byť možnosť zhromažďovať sa v maximálnom počte 50 ľudí, no keď pozdvihli hlas, bola kvóta zvýšená na 500 plus personál. Niektorí veriaci však došli k mylnému názoru, že Bohu sa budú páčiť vtedy, keď pôjdu nad rámec všetkých opatrení a podľa vzoru ikonického Hujera sa predháňajú v tom, kto bude s väčšou usilovnosťou plniť obmedzenia hromadných akcií. Odvolávajú sa na zodpovednosť a popritom zodpovednosť za činenie učeníkov nechávajú bokom. Zrejme dúfajú, že tak získajú Božiu priazeň, no atomizovanie cirkvi má za následok odpadlíctvo a úbytok. Niekto povedal: „Nevadí, že hynieme, ale hynieme podľa poriadku.“

Pred nami je skvelé jesenné obdobie – chystáme sa zbierať úrodu. Pán je s nami, cirkev ani brány pekla nezastavia, preto poďme a zbierajme plody.Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme