Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Logos květen 2008


Logos květen 2008

Vybíráme

Moc a sila

Jaroslav Kříž | Téma

Moc a sila

Čtěte víc...

Tí, ktorí postavili základy

Adrián Šesták | Historie

Tí, ktorí postavili základy

V posledných desaťročiach 20. storočia Boh pozdvihol desiatky rýchlorastúcich zborov, ktoré dosiahli biblických rozmerov (tisíce a desaťtisíce ľudí) a ich prax sa veľmi priblížila ku knihe Skutkov apoštolov. Čtěte víc...

Biblia a šport

Gábor L. Mondovics | Převzato z Új Exodus

Biblia a šport

Športovali biblickí hrdinovia? A mohli vôbec Boží služobníci trénovať svoje telo? Ako vlastne využívali voľný čas? Je možné nájsť vyváženosť medzi zdravým telesným pohybom - možno aj vrcholovým športom - a nepretržitým obecenst Čtěte víc...