Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Logos prosinec 2010


Logos prosinec 2010

Vybíráme

Saulove syndrómy

Jaroslav Kříž | Téma

Saulove syndrómy

Sebapozdvihnutie zastaví pozitívny vývoj a život začne smerovať k pádu. Čtěte víc...

Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje

Daniel Šobr | Vyučování

Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje

Touha po dobrém zdraví je typická pro každou lidskou bytost. Čtěte víc...

Nadprirodzená modlitba v jazykoch

Tibor Ruff | Vyučování

Nadprirodzená modlitba v jazykoch

Trinásť odov k jednému kroku. Čtěte víc...