„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)
Nejčtenější
Témata

Logos duben 2018


Logos duben 2018

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Napätá politická situácia v Čechách aj na Slovensku, ale vôbec i na celom svete, nám v posledných mesiacoch zobrala trochu pozornosti. Čtěte víc...

Reportáž z veľkonočnej konferencie v Banskej Bystrici

Martina Šafaříková | Reportáž

Reportáž z veľkonočnej konferencie v Banskej Bystrici

Na prelome mesiacov marca a apríla, počas veľkonočného víkendu, sme sa znovu zišli v športovej hale Dukla na Štiavničkách, aby sme spoločne chválili Pána a počúvali Božie slovo. Plná sála veriacich s nadšením očakávala, čo vík Čtěte víc...