Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Reportáž z veľkonočnej konferencie v Banskej Bystrici

img-6896-0001.jpgCelú konferenciu odštartovalo piatkové zhromaždenie mládeže, tentoraz s rekordnou účasťou, stretlo sa približne 200 mladých veriacich. Po zvučných chválach sa k rečníckemu pultu postavil vedúci mládeže, pastor Mario Ovčar. Mladých vyzval, aby mali v srdci túžbu a hlad po Bohu. Na mládeži bol prítomný aj lotyšský evanjelista Alex Peremot, ktorý sa na konci zhromaždenia spolu s pastorom Ovčarom za všetkých modlil a bolo vidieť, ako sa Svätý Duch dotýka mladých sŕdc.

Hlavný program konferencie začal spolu s prvými tónmi chvál hudobnej skupiny Olivy. Opäť sme sa dočkali aj noviniek v ich podaní. Po chválach nám pastori z Čiech v krátkych príhovoroch predstavili svoje zbory. Na ranných bohoslužbách mal však hlavné slovo senior pastor Jaroslav Kříž, ktorý najprv venoval pár myšlienok Veľkej noci, potom sa venoval téme vzbury a varoval veriacich, aby ju vytlačili zo svojich životov a radšej druhým prejavovali lásku, vernosť a v cirkvi udržiavali dobré vzťahy. 

Po ňom sa za kazateľnicu postavil už vyššie spomínaný Alex Peremot, ktorý nám pripomenul, že život s Bohom má byť radostný, pretože Boh nám dáva milosť na každý deň.

Medzi zhromaždeniami prebehli krsty na staronovom mieste, v zborovej budove, kde sme na túto príležitosť zadovážili nový bazén. Krstiaci sa nám potom predstavili na večerných bohoslužbách. 

Na tie sme mali pozvaného hosťa, pastora z Hit Gyűlekezete, Balázsa Szabó, ktorý hovoril o tom, že Ježiš Kristus prišiel, aby v našich srdciach zažal svetlo a najlepšie, čo môžeme urobiť, je nechať toto svetlo vstúpiť a odmietnuť každé klamstvo, ktoré by nám ho chcelo vziať. 

V nedeľu opäť ako rečník vystúpil senior pastor Kříž. Na týchto bohoslužbách hovoril o vzkriesení Ježiša Krista a o tom, že pokiaľ neveríme v tento fakt, kresťanstvo pre nás nemá cenu. 

Po ňom sa slova ujal pastor Adrián Šesták, ktorý nám pripomenul, aby sme si nárokovali na zasľúbenia od Pána a získali istotu, že nás vypočuje, keď sa modlíme.  

Počas celej konferencie sme mohli cítiť veľký dotyk Ducha Svätého. Prebehla naozaj vydarene. Ďakujeme preto všetkým, ktorí sa podieľali na jej príprave, aj všetkým, ktorí sa zúčastnili bohoslužieb.

Fotogalériu si môžete pozrieť tu.Související články

Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Ze života církve
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 10 / 2014 | Magdaléna Mináriková|Ze života církve
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2012 | Daniel Šobr |Reportáž
Kresťanské konferencie|Logos 10 / 2018 | Redakce |Ze života církve
Kornel Illés v Banskej Bystrici|Logos 2 / 2009 | Daniel Šobr |Ze života církve