Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Ako vychovať zbožné deti

logos-02-2012-vychova-deti.jpg

Nedávno som dostal veľa listov od rodičov, ktorí sa pýtajú, ako vychovať deti podľa Božieho slova. Gloria a ja sme skúmali Slovo pre duchovný základ v tejto oblasti a o niektoré tieto veci sa chcem s vami podeliť.

V prvom rade, Galaťanom 3,13-14 hovorí: „Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané: Zlorečený každý, kto visí na dreve, aby v Ježišovi Kristovi prišlo na pohanov požehnanie Abrahámovo.“ Pre väčšinu veriacich je toto veľmi známe Slovo. Je to základná pravda v našich životoch. Boli sme vykúpení zo všetkého, čo je pod kliatbou zákona. Nemusíme to tolerovať! Bolo veľa vyučovania o našom vykúpení spod hriechu, spod choroby a chudoby, ale o tej časti kliatby, ktorá má niečo do činenia s našimi deťmi, sa veľa nevyučovalo. Na to chcem upriamiť svoju pozornosť.

Kliatba zákona uvedená v Deuteronómiu 28 sa týka detí v dvoch veršoch. Verš 32: „Tvoji synovia a tvoje dcéry dostanú sa do moci cudzieho národa, oči ti budú hľadieť na to a budeš prahnúť po nich celý deň, ale tvoje ruky nič nezmôžu.“ Verš 41 hovorí: „Synov a dcéry splodíš, ale nebudú tvoji, pretože pôjdu do zajatia.“

Toto je svedectvo mnohých dnešných rodičov. Bezmocne sa pozerajú, ako sú ich deti zajaté svetom – drogami, alkoholom, perverziou atď.

Ako veriaci môžeme použiť našu autoritu a postaviť sa proti týmto silám. Podľa Galaťanom 3,13 Ježiš zlomil moc kliatby, tak máme právo prikázať satanovi, aby vypadol zo života našich detí.

Neváhajte preukazovať lásku svojim deťom

Ako mnohí rodičia, Gloria a ja sme museli jednať s problémami rebélie u našich detí. Uvedomili sme si, že ju musíme rýchlo zastaviť, kým sa nerozvinie do vážnych rozmerov. Nepreviňte sa tým, že budete ignorovať symtómy rebélie, keď sú vaše deti malé. Neospravedlňujte to jednoducho tým, že je to obdobie, ktorým prechádzajú, mysliac si, že z toho vyrastú. Ak to ignorujete, kým sú malé, nebudete to vedieť riešiť, keď budú staršie a rebélia má tak čas rozvinúť sa do veľkej sily.

Keď sme videli, ako sa to deje, okamžite sme išli do Slova. Gloria strávila veľa času hľadaním Písma, ktoré by sme mohli použiť proti týmto silám. Potom sme sa spolu zišli a vyznávali tieto verše pred Bohom. Uchopili sme autoritu v duchovnom svete a odmietli sme dávať satanovi akýkoľvek priestor pre jeho pôsobenie. Toto je naša zodpovednosť ako kresťanských rodičov. Dieťa nechápe duchovné sily, ktoré prichádzajú proti nemu, a tak je na rodičoch, aby bojovali duchovný boj a vyhnali satana zo života svojho dieťaťa.

Toto sme praktizovali. Používali sme Slovo a uplatňovali svoju autoritu nad rebéliou, ale to nebolo všetko. Využili sme každú príležitosť, aby sme deťom preukazovali lásku. Kedykoľvek išli okolo nás, nejakým spôsobom sme im vyjadrili svoju lásku. Netrvalo im dlho, aby na ňu začali reagovať. Neváhajte preukazovať lásku svojim deťom. Budú na ňu reagovať.

Nebolo to vždy ľahké. Boli obdobia, kedy sme to chceli vzdať, plakať alebo vybuchnúť, alebo urobiť niečo prirodzené, ale pamätali sme si Jeremiáša 31,16-17: „Takto vraví Hospodin: Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu, znie výrok Hospodinov, vrátia sa z nepriateľskej krajiny, tvoje potomstvo má nádej, vrátia sa synovia na svoje územie, vraví Hospodin.“

Moja mama nado mnou plakala 15 rokov. Potom raz ráno hodila Bibliu na kuchynský stôl a povedala: „Pane, plakala som nad ním naposledy. Odovzdávam ti ho. Ak môžeš s ním niečo urobiť, urob. Vzdávam sa.“ Neuplynul ani mesiac od toho dňa a bol som spasený!

Matky, zoberte Boha za slovo, prijmite Jeremiáša 31,16-17. Prestaňte nariekať pre svoje deti a začnite veriť Slovu. To je jediná vec, ktorou ich získate.

Otcovia, aj k vám hovorím! Je čas, aby sa otcovia zapojili do duchovných aktivít svojej rodiny. Manželia a otcovia, choďte na kolená pred Boha a zaujmite svoje miesto ako hlava svojho domu. Ste prorokom od Boha pre svoju rodinu. Táto vec sa nemá brať na ľahkú váhu, vyžaduje si to zaviazanosť z vašej strany, aby ste si plnili svoje povinnosti. Choďte pred Boha a postarajte sa o svoje deti. Ak je treba, choďte za svojimi deťmi a požiadajte ich o odpustenie, že ste ich zanedbávali. Ja som sa tieto veci musel naučiť tvrdým spôsobom a viem, o čom hovorím.

Druhý list Petra 2,9 hovorí, že Boh vie, ako vyslobodiť. Vie, ako to urobiť, tak mu dajte príležitosť. Nezáleží na tom, kde sú vaše deti – v izbe alebo tisíce míľ ďaleko. Nemusíte byť v ich prítomnosti na to, aby ste uplatnili autoritu nad satanom.

Preklad: Mária Kupčiová
Zdroj: InternetSouvisející články

Ako sa (ne)modliť|Logos 10 / 2010 | Németh Sándor |Vyučování
Buďte jako děti|Logos 2 / 2012 | Daniel Šobr |Téma
Deti potrebujú hranice|Logos 2 / 2012 | Oľga Betková|Vyučování
Si taký, ako rozmýšľaš|Logos 11 / 2017 | Daniel Šobr |Vyučování
Ako sa rodia modly?|Logos 8 / 2009 | Németh Sándor |Aktuálně