Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Božia práca v okolí Banskej Bystrice

Banskobystrický zbor KS Milosť založil mnohé misijné skupiny, ktoré sa pravidelne stretávajú v okolitých mestách a mestečkách.

Hoci ešte nenarástli do veľkosti miestnych zborov, poskytujú vynikajúcu príležitosť, ako sa počas týždňa stretávať na modlitbách a skupinových bohoslužbách okrem pravidelných bohoslužieb materského zboru v Banskej Bystrici. Práca týchto „diaspór“ sa neustále rozrastá a dnes vám stručne predstavíme jednotlivé skupiny, ktoré môžete v našom regióne navštíviť.

Žiar nad Hronom

logos-07-08-ziar.jpgPráca našej skupiny sa začala v januári 2014. Najprv sme si na každé stretnutie prenajímali priestory, no postupom času sme sa dopracovali k trvalému prenájmu vlastných priestorov. Pravidelné bohoslužby mávame každý piatok v budove autoškoly, neďaleko predajne Billa a v sobotu sa stretávame na spoločných modlitbách. Posledný mesiac vyvstala potreba služby deťom. Máme novú miestnosť na službu besiedky, kde slúžia mamičky svojim deťom. Pre deti pravidelne organizujeme súťaže a hry a aj touto hravou formou sa snažíme vkladať do nich princípy Božieho kráľovstva.

Na skupinu pravidelne prichádzajú slúžiť známi služobníci a máme za sebou aj evanjelizácie, ktorých ovocím sú spasení ľudia. No aj tak najefektívnejším spôsobom rastu pre našu skupinu je osobné svedectvo. Na osobnú službu sa tento mesiac obrátil aj brat Ondrej, ktorý bol uzdravený zo závažnej choroby. Jeho sestra Evka ho priviedla na spoločné modlitby, kde odovzdal svoj život Bohu a následne ho naši starší pomazali olejom podľa Slova z listu apoštola Jakuba 5,14-15: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia a pomažú ho olejom v mene Pánovom. A modlitba viery uzdraví chorého…“ Ondrej mal vážne problémy so žalúdkom, pri lekárskej kontrole mu zistili rakovinu. Lekári povedali, že v tomto stave má šancu žiť maximálne 4 mesiace. Zobrali mu vzorky a poslali na vyšetrenie do Bratislavy, aby diagnózu potvrdili. Posledné týždne Ondrej schudol 11 kilogramov a cítil sa veľmi slabý, lebo všetko, čo zjedol, hneď z neho vyšlo von.

Vedel, že situácia je vážna. Po modlitbe za uzdravenie na druhý deň ráno zjedol raňajky a na jeho údiv jedlo zostalo v ňom. Odvtedy jeho apetít a chuť do jedla rastie. Váha sa mu zodvihla do tohto dňa už o štyri kilogramy.

Keď prišli výsledky vyšetrenia z Bratislavy, už iba potvrdili to, čo bolo zjavné: Ondrej bol zdravý. Na základe tohto zázraku odovzdal svoj život Bohu aj Ondrejov syn Tomáš a my veríme, že nie je posledným, koho Pán privedie, lebo všetci „smelo kážeme evanjelium, modlíme sa za chorých a počet učeníkov sa množí každý deň“. Vidíme na vlastné oči, že „evanjelium je Božou mocou na spasenie každému, kto verí a vieme, že naša práca má svoju odmenu“.

Kontakt na skupinu v Žiari nad Hronom:
milostzh@gmail.com

Krupina

logos-07-08-krupina-small.jpgZbor v Banskej Bystrici sa od počiatku snaží zasiahnuť široké okolie, do ktorého patrí aj mesto Krupina, vzdialené od Banskej Bystrice 50 km. Bratia tu už pred mnohými rokmi premietali filmy, kázali evanjelium a aj prostredníctvom rozdávania pozvánok pozývali ľudí na bohoslužby do Banskej Bystrice. Do konca roku 2007 však neboli v Krupine pravidelné stretnutia. Tie začali na prelome rokov 2007 a 2008 pod vedením brata Vlada Lampera z Banskej Bystrice, ktorý prichádzal do Krupiny verne každý týždeň spolu s manželkou Vierkou. Najskôr sme sa stretávali v jednej domácnosti, po čase sme prešli do verejných priestorov. Asi po roku a pol služby vystriedal brata Lampera brat Miroslav Tomaník, tiež z Banskej Bystrice, ktorý viedol skupinu cca do konca roku 2010. Po šesťmesačnej prestávke nás (Krupinčanov) v júli 2011 oslovil v zbore brat Július Tököli zo Zvolena, či by sme neskúsili v Krupine liečenie, s čím sme súhlasili. Na liečení bolo zasiahnutých mnoho ľudí z Krupiny, ale ešte viac z okolitých dedín. Niektorí z nich sa obrátili na základe svojho uzdravenia a pridali sa k našej skupine.

Ďakujeme pastorovi Jaroslavovi Křížovi, že nás už viackrát podporil svojou službou v Krupine a posiela nám aj iných služobníkov, ako sú Milan Helexa, Mark Zechin, Daniel Šobr či Harvest tím. Po viacnásobnom sťahovaní máme už takmer tri roky pravidelné stretnutia každý piatok v pekných, nových priestoroch v centre mesta a v pondelok sa stretávame na modlitbách. Dodnes vedie skupinu brat Tököli, ktorý verne dochádza zo Zvolena aj so svojou manželkou Lydkou už niekoľko rokov.

Naďalej budeme pokračovať v kázaní evanjelia a veríme, že Pán bude pridávať zachránených aj v tomto meste a okolí. Tešíme sa, že v blízkych mestách, ako sú Zvolen, Banská Štiavnica či Dudince slúžia ďalší bratia a Pánova práca sa tak rozširuje aj v tomto regióne.

Kontakt na skupinu v Krupine:
marian.zmn@gmail.com

Nové Zámky

logos-07-08-nove-zamky.jpgBožiu prácu v Nových Zámkoch robíme už štvrtý rok. Ako každý rok, aj tento sme začali evanjelizačne – na začiatku roku nás navštívili boží služobníci ako pastor Jaroslav Kříž, doktor Jozef Škarda a misionár Mark Zechin. Na jar sme pokračovali evanjelizačnými akciami na ulici s Harvest – tímom a s hudobnou skupinou TYMY, ale aj koncertom s Vierkou Berkyovou-Olahovou. Tieto evanjelizácie priniesli ovocie v podobe nových obrátených ľudí, vďaka čomu zažívame rast. Kázané evanjelium je tiež sprevádzané znameniami a zázrakmi, zvlášť v poslednom období, čo posilňuje aj vieru veriacich v to, že Boh je aj dnes pripravený vypočuť naše modlitby a zasiahnuť do nášho viditeľného sveta.

Veríme, že evanjelium sprevádzané mocou Ducha Svätého je odpoveďou aj pre región Nové Zámky. Týmto pozývame aj čitateľov časopisu Logos z nášho regiónu na spoločné bohoslužby každú stredu do Domu Kultúry – Kovak.

Kontakt na skupinu v Nových Zámkoch:
janekjozef@gmail.com

Banská Štiavnica

logos-07-08-stiavnica.jpgNašou víziou je, aby sme vybudovali silný, stabilný a rastúci zbor. Snažíme sa zbúrať ten zlý obraz plný predsudkov voči Bohu, ktorý bráni ľuďom, aby Ho spoznali takého, aký je. Ďakujeme všetkým, ktorí pridali ruku k dielu, práca je pestrá a vidieť, že radosť Pánova je našou silou. Chceme byť nástrojom k prebudeniu, nie prekážkou, a preto pokračujeme.

Kontakt na skupinu v Banskej Štiavnici:
d.luprich@gmail.com

Hriňová

Začiatkom roka 2017 sme začali budovať Božie dielo u nás v Hriňovej. Je to jedno z mnohých malých mestečiek v okolí Banskej Bystrice a ani to nie je pred Bohom skryté. Aj my sme pred pár rokmi uverili v živého Boha a dnes sa stretávame pravidelne na modlitbách, po ktorých vychádzame do mesta a rozprávame sa s ľuďmi o evanjeliu, spasení, záchrane, uzdravení. O tom, že Boh je, vidí, počuje, žije. Začali sme navštevovať miestny detský domov, lebo aj to je Božia vôľa – starať sa o siroty a vdovy. Vďaka bratom a sestrám im môžeme priniesť oblečenie a takto pomôcť konkrétnym spôsobom, lebo tak je aj napísané, že Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované, áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je.

Kontakt na skupinu v Hriňovej:
milsul77@gmail.com

Kremnica

logos-07-08-kremnica.jpgV Kremnici sme začali slúžiť koncom roka 2015. Za ten čas sme stihli urobiť množstvo kampaní, evanjelizácií a dva Vianočné koncerty. Z množstva zasiahnutých ľudí sa postupne vyformovala skupina verných bratov, resp. sestier. Stretávame sa každý utorok o 18.00 v MSKS.

Teraz už pripravujeme nové kampane a evanjelizácie a veríme, že to donesie veľa trvalého ovocia. Kremnica je malé mestečko a preto máme nádej, že sa o našej prítomnosti dozvie veľa ľudí. Veríme, že rok 2017 je rokom žatvy!

Kontakt na skupinu v Kremnici:
lukas.wojtovic@gmail.com

Žarnovica

Prácu na Božom diele sme začali aj v meste Žarnovica. Chodíme do ulíc a kážeme ľuďom evanjelium. Oslovujeme ich a tým, ktorí sú ochotní počúvať, hovoríme o Kristovi. My sa snažíme v čo najväčšom množstve sadiť a polievať a s vierou očakávame, že Boh dá vzrast a naša práca bude mať ovocie.

Kontakt na skupinu v Žarnovici:
vlastimil.luka@gmail.com

Detva

logos-07-08-detva.jpgNaše pôsobenie v Detve je síce ešte mladé, no vízie sú odhodlané a trvalé. Začiatky našej práce boli spojené s väčšími akciami s naozaj kvalitnou propagá­ciou, volali sme si hostí so silnými svedectvami. Vďaka tomu a pomoci od misijnej skupiny Harvest sme vytvorili povedomie o nás v tomto meste. Momentálne vedieme pravidelné stretnutia s modlitbami. Cez leto plánujeme zintenzívniť našu aktivitu v uliciach so záväzkom pre každého z nás priviesť aspoň jedného nového učeníka do začiatku jesene.

Kontakt na skupinu v Detve:
detva@harvest.sk

 

Dudince

logos-07-08-dudince.jpgPravdepodobne mnohí z vás vedia, že niekde na juhu stredného Slovenska sa nachádza kúpeľné mestečko Dudince, avšak o tom, že aj v Dudinciach kážeme evanjelium a budujeme cirkev, ste možno ešte nepočuli. Radi by sme vám predstavili misijnú skupinu, ktorá v tomto meste a priľahlom okolí pôsobí. V Dudinciach sme začali slúžiť v priebehu januára tohto roka. Vďaka Pánovi a podpore viacerých bratov máme teraz každý utorok o 18:00 hod. skupinu v priestoroch mestského úradu, rozbiehame vlastné chvály, kážeme evanjelium a dostali sme sa do povedomia. Slúžime nielen v Dudinciach, ale aj v okolitých dedinách. V tomto období tiež začíname slúžiť v meste Šahy, ktoré leží neďaleko na slovensko-maďarských hraniciach. Veríme, že keď budeme vytrvalí a Pán bude potvrdzovať svoje Slovo, cirkev bude rásť. Sme veľmi vďační banskobystrickému zboru a tiež mnohým ochotným a obetavým bratom, ktorí nám akokoľvek pomáhajú.

Kontakt na skupinu v Dudinciach:
s.m.safarik@gmail.com

Podbrezová

Chodiť do Podbrezovej sme začali v marci tohto roku. Prvým a trvalým cieľom tejto misijnej skupiny bolo a bude nadchnúť nových ľudí pre evanjelium a povedať im o úžasnej osobe, ktorou je Ježiš. Viacero ľudí sme už oslovili a niekoľkí noví ľudia sa k nám aj pridali, a preto ďalším z cieľov je stretávať sa pravidelne každý nepárny piatok v Podbrezovej a každý párny utorok v Brezne na bohoslužbách miestneho zboru. Našou nepretržitou snahou okrem pravidelných stretnutí je aj získať nových učeníkov a viesť ich ku Kristovi. Z tohto dôvodu pokračujeme v evanjelizáciách a modlitbách, v ktorých nám môžete pomôcť aj vy. Svoju dôveru vkladáme do Božích rúk, a preto očakávame, že táto práca prinesie trvalé ovocie na Pánovu slávu.

Kontakt na skupinu v Podbrezovej:
janek.jon1@gmail.comSouvisející články

O Bohu|Logos 10 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Neobviňuj Boha|Logos 8 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučování
Božia práca v Galante|Logos 10 / 2008 | Jozef Lörincz|Představujeme
Boh je Bohom rastu|Logos 12 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma
Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Ze života církve