Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Božie kráľovstvo medzi nami

Júnová Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici 

img-5202-0293.jpg

Začiatok leta predstavovala pre kresťanov z Čiech a zo Slovenska júnová konferencia v Banskej Bystrici. Horúčavy, ktoré počas víkendu 22. a 23. júna zasiahli naše mesto, neodradili zástupy veriacich, ktorí sa stretli v športovej hale Štiavničky. Horúco panujúce v konferenčnej sále sa miešalo s ohňom Ducha, ktorý zostupoval na zúčastnených. Pohľad na účastníkov konferencie, ktorí bojovali s horúčavou ovievaním sa, pripomínal pohľad na lúku plnú motýľov. Očakávanie, s akým účastníci pricestovali na júnovú konferenciu, sa im oplatilo. 

img-4938-0155.jpg

Konferencia odštartovala v sobotu ráno službou zahraničného hosťa pastora Balázsa Szabó, ktorý po tradične vynikajúcich chválach skupiny Olivy slúžil Božím slovom plným sily Ducha Svätého a povzbudenia. Hovoril o podstate kresťanského života, o osobnom zjavení o Kristovi. Je veľmi dôležité, či sa na Krista pozeráme duchovne ako Peter, keď ho vyznal ako Mesiáša pri Cézarei Filipovej, alebo telesne ako jeho príbuzní a známi v Nazarete. Musíme sa dostať pod povrch na podstatu vecí, lebo aj Boh sa pozerá na srdce, a nie na imidž človeka. Je nutné rozmýšľať duchovne, a nie telesne, zbúrať myšlienkové hradby, ktoré nás obmedzujú, a nehanbiť sa za svoju cirkev ani za meno svojho pastora. Nech je každý kresťan hlasom, ktorý tlmočí Boží odkaz tejto generácii. Nečakajme na prebudenie, prebudenie sa deje tu a teraz.

img-5373-0063.jpg

V sobotu večer pokračoval program konferencie ďalším zhromaždením, počas ktorého boli už tradične predstavení cirkvi noví bratia a sestry, ktorí mali medzi ranným a poobedným zhromaždením krst. Opäť sme sa mohli potešiť pohľadom na nových súrodencov z rôznych miest Čiech, Moravy aj Slovenska a spoločne ich požehnať.

Senior pastor Jaroslav Kříž otvoril vo svojej kázni hlavnú konferenčnú tému „Božie kráľovstvo“. Hovoril o tom, že Božie kráľovstvo nie je žiaden abstraktný pojem, ale ide o reálne miesto, ktoré z hľadiska večnosti má iba jednu alternatívu, a tou je ohnivé jazero. Musíme ho vnímať ako niečo pevné a nepohnuteľné. Nie je v ňom žiaden chaos, jeho podstatou sú totiž poriadok, hierarchia a zmluva. Znakmi prítomnosti Božieho kráľovstva sú uzdravovanie, vyháňanie démonov a zoslanie Ducha Svätého. Do Božieho kráľovstva sa môžeme dostať výhradne vierou. Keď doň vojdeme, snažme sa „stať sa v ňom veľkými“ tak, že sa budeme usilovať ustanoviť jeho vládu v tomto svete. A ako hovorí Písmo, treba v ňom vytrvať až do konca.

img-4831-0086.jpg

img-5016-0173.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nedeľnom stretnutí senior pastor pokračoval vo svojej téme a ďalej hovoril o Božom kráľovstve. Ak túžime po prebudení, musíme si uvedomiť, že prebudenie vyrastá z kázní o Božom kráľovstve. Podľa Matúša je Božie kráľovstvo niečím, čo máme hľadať na prvom mieste. Je to tá najdôležitejšia vec, lebo otázka nájdenia Božieho kráľovstva je spojená s večným osudom človeka. Buďme ako Abrahám, ktorý hľadal „lepšie miesto“. Takýto postoj hľadí za hranice pozemského života. Ak žijeme iba pre tento život, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.

Pastor varoval pred nebezpečenstvom zákonníctva a povzbudzoval veriacich, aby sa usilovali poznať a naplniť osobnú Božiu vôľu pre svoje životy. Život podľa všeobecnej Božej vôle je normou kresťanského života, no na to, aby sa človek stal veľkým, musí nájsť konkrétnu Božiu vôľu pre svoj život a uskutočniť ju. Musíme sa modliť za poznanie konkrétnej Božej vôle pre naše životy. Keď začneme Pána poslúchať v malých veciach, bude k nám hovoriť aj o veľkých a dôležitých veciach. Nesmieme ale zabúdať na to, že Boh k nám vždy bude hovoriť v súlade so svojím Slovom. Na záver svojej kázne vyložil pastor Kříž sedem Kristových podobenstiev o Božom kráľovstve.

img-5389-0066.jpg

Zhromaždenie a celú konferenciu uzavrel pastor Mario Ovčar svojou kázňou o úlohe Ducha Svätého pri praktickom prejavovaní Božieho kráľovstva v našich životoch. Kráľovstvo Božie je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Božie kráľovstvo je v Duchu Svätom, a preto ho zažívame, keď „chodíme Duchom“ a zostávame v spoločenstve s Ním. Telo a krv totiž nevedia zdediť Božie kráľovstvo, ale v Duchu sú prítomné všetky benefity Božieho kráľovstva. Duch Svätý je naším pomocníkom, ktorý žije v nás a s ktorým potrebujeme mať spoločenstvo, aby sme v plnosti zažívali Božie kráľovstvo.

Záznamy konferenčných stretnutí nájdete na YouTube-ovom kanáli Kresťanské spoločenstvo.Související články

O Bohu|Logos 10 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Božie kráľovstvo|Logos 6 / 2019 | Jaroslav Kříž |Téma
Neobviňuj Boha|Logos 8 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučování
Boh je Bohom rastu|Logos 12 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma
Meno Božie|Logos 1 / 2012 | Jaroslav Kříž |Téma