Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Božie slovo ako liek

Mlogos-mayerova.jpgnohí robia chybu, že zamieňajú vieru v uzdravenie za skutočné užívanie Božieho lieku - Jeho Slova. Hovoria: „Ja verím v uzdravenie,“ ale v skutočnosti liek neužívajú.

Aký by si mal osoh z toho, keby by si veril v jedlo, ale nejedol ho? Zomrel by si od hladu. Aký by si mal osoh z toho, keby si veril vo vodu, ale v skutočnosti by si žiadnu nepil? Zomrel by si od smädu.

Božie slovo je Jeho liek. Je niekoľko spojitostí medzi Božím lekárstvom a prirodzeným lekárstvom.

Po prvé, Božie slovo je sprostredkovateľom uzdravenia, tak ako prirodzená medicína je uzdravujúcim prostriedkom, či katalyzátorom. Inými slovami, samotný liek obsahuje schopnosť vyprodukovať uzdravenie. V rámci Božieho slova je schopnosť, energia, kapacita a podstata spôsobiť uzdravenie v tvojom tele.

Po druhé, mohli by sme povedať, že tá medicína – liek, nie je prijímačom osôb. Bude fungovať pre každého, kto ho užíva. Nie je to otázka toho, či Boh je, alebo nie je ochotný uzdraviť nejakého človeka, ale či ten človek prijme alebo neprijme uzdravenie užívaním lieku, ktorý uzdravenie vyprodukuje.

Po tretie, a to je najdôležitejšie: Liek, aby bol účinný, musí sa užívať podľa návodu. Niektoré lieky majú návod: „Užívať vnútorne“, iné zasa „Užívať zvonka“. Keby si si ho natrel na svoje telo a návod by pritom hovoril, že ho treba užívať vnútorne, nefungovalo by to. Keď návod hovorí o užívaní lieku pred jedlom, užívanie po jedle by znížilo jeho účinnosť. Keby si liek užil iba raz, zatiaľ čo návod hovorí 3x denne, obmedzilo by to výsledky, ak by vôbec nejaké boli. Bez ohľadu na to, aký dobrý liek je, musí sa užívať podľa návodu, inak nebude účinkovať.

Tak je to aj s Božím liekom. Aby bol účinný, musí sa brať podľa návodu. Môžeme povedať, že keď budeme dávať pozor na Božie slovo, nakloníme k nemu svoje ucho, budeme ho držať pred svojimi očami, spôsobí to, že sa Slovo dostane do stredu nášho srdca. Všimni si toto: Iba keď sa Božie slovo dostane do stredu tvojho srdca a zostane tam, vtedy vyprodukuje uzdravenie tvojmu telu. Známosť v hlave to neurobí. Božie slová musia preniknúť do tvojho ducha skrze meditáciu – dávať pozor, počúvať, pozerať, šeptať si, uvažovať, premýšľať nad Slovom – to vyprodukuje uzdravenie v tvojom tele. Ale akonáhle Slovo prenikne, určite prinesie uzdravenie celému tvojmu telu.

Znovu môžeš vidieť, že Božia cesta uzdravenia je duchovná. Moc poslúži najprv tvojmu duchu, potom sa prenáša do tvojho tela. Boží liek sa musí užívať vnútorne. Počúvaj: namiesto skúmania, či máš dostatok viery na uzdravenie, len užívaj liek. Sýť sa Slovom o uzdravení niekoľkokrát denne, opakuj si ich znova a znova. Samotný liek začne fungovať, ak ho dostaneš do svojho vnútra.

Po štvrté, pamätaj, aby liek fungoval, vyžaduje si to čas. Veľa ľudí dá prirodzenému lieku veľa času, trpezlivosti a peňazí na to, aby pôsobil. Držia sa predpisu a berú liek znova a znova. Sú v tom svedomití. Nevyberú len jednu dávku a nečakajú zázrak. Tak neustále užívaj Boží liek. Daj mu čas, aby mohol pôsobiť.

Slovo je liekom pre celé tvoje telo. Zober si svoj liek. Hovor si Slová o uzdravení. Premýšľaj nad tým, čo hovoríš vo svojom srdci. Používaj ich na chválu Otcovi.Související články

O Bohu|Logos 10 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Neobviňuj Boha|Logos 8 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučování
Boh je Bohom rastu|Logos 12 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma
Ako tvorí Boh|Logos 3 / 2016 | Jaroslav Kříž |Téma
Meno Božie|Logos 1 / 2012 | Jaroslav Kříž |Téma