Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Buď jednoznačný!

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Buď Božím nástrojom|Logos 4 / 2016 | Daniel Šobr |Vyučování
Buď veľký pred Bohom|Logos 8 / 2014 | Alena Filipková|Ze života církve
Pokračujeme|Logos 10 / 2014 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 5 / 2015 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2013 | Daniel Šobr |Pokračujeme