Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Byly objeveny sarkofágy Herodovy rodiny

hrobka-opt.jpegRok a půl po objevu Herodova hrobu na návrší zvaném Herodion v Judské poušti našli izraelští archeologové ve stejné lokalitě dva další sarkofágy, které s největší pravděpodobností patřily členům Herodovy rodiny.

Herodes Veliký byl Římany dosazený král Judey, který vládl mezi lety 37 a 4 př. Kr., byl znám pro své početné monumentální stavební projekty, mezi které patřila přestavba jeruzalémského chrámu, stavba paláce v Masadě, vybudování přístavu a města v Cezareji a rozlehlého palácového komplexu v Herodionu 15 km jižně od hlavního města.

Vykopávky v Herodionu, které vede profesor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě Ehud Netzer, vedly ke zjištění, že mauzoleum, ve kterém odkryli Herodův sarkofág, je výstavní dvouposchoďovou budovou, vysokou asi 25 metrů, jejíž konkávně-kónická střecha podle Netzera odpovídala Herodovu postavení a vkusu. Vykopávky zde odkryly také dva další sarkofágy, které s velmi vysokou pravděpodobností patřily členům Herodovy rodiny. „Vypadá to, že Herodes nebyl jedinou osobou, která zde byla pochována,“ řekl Netzer na tiskové konferenci, kde prezentoval své nejnovější objevy. „Který z těchto tří sarkofágů vlastně patří Herodovi a kdo jsou ti další dva pochovaní zůstává prozatím nezodpovězenou otázkou,“ dodal.

Poslední vykopávky odhalily také pozůstatky malého divadla trochu níže směrem na západ od mauzolea. Jeho kapacita čítá 650-750 diváků a na jeho vrchu najdeme též prostor pro VIP hosty. Divadlo zdobily nástěnné malby a vlysy v omítce, které jsou datovány do let 15-10 př.Kr. Podle Netzera existovaly podobné v Římě a na jiných místech, ale nikdy předtím nebyly objeveny na území Izraele. Divadlo bylo spolu s VIP prostorem zničeno při stavbě Herodionu, který byl podle všeho postaven na samotném konci Herodovy vlády.

Netzer řekl, že si Herodes pro své mauzoleum vybral toto místo právě proto, že Jeruzalém byl odtud velmi dobře vidět. Mělo být korunou jeho slavné stavitelské kariéry. Na tomto místě vyrostl kromě mauzolea též obrovský palácový komplex, divadlo a 2000 let starý „country club“, jehož součástí byl velký bazén, lázně a zahrady. Podle Netzera byl tento palác největším svého druhu v tehdejším římském světě a ročně přitahoval stovky až tisíce hostů.

Zdroj: THE JERUSALEM POST

Překlad: Daniel ŠobrSouvisející články

Svedectvo rodiny Terefenkovcov|Logos 5 / 2011 | Redakce |Skutečný příběh
Svedectvo rodiny Chabadovcov|Logos 10 / 2011 | Redakce |Skutečný příběh
Svedectvo rodiny Dzuriakovcov|Logos 1 / 2012 | Redakce |Skutečný příběh
Svedectvo rodiny Špilákovcov|Logos 2 / 2011 | Redakce |Skutečný příběh
Bůh zasáhl do situace naší rodiny|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Krbcová|Skutečný příběh