Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Cesta na Slovensko: Kauza ochrany náboženskej slobody

Milí čitatelia,
 
pred niekoľkými dňami sa meno našej cirkvi objavilo v článku, ktorý napísal Tony Perkins, prezident organizácie The Family Research Council. V článku reaguje na nedávnu návštevu člena tejto organizácie Travisa Webera, ktorý navštívil Slovensko a prehovoril v Národnej rade SR a na seminári pre vedúcich a pastorov Kresťanských spoločenstiev Slovenska. Prinášame vám preklad tohto článku v plnom znení.logos-02-2018-weber-press-1-1.jpg

Keď som sa minulý týždeň pripravoval na cestu do Guatemaly, člen našej organizácie Family Research Council (FRC) a obhajca náboženskej slobody Travis Weber navštívil Slovensko, kde sa venoval záležitostiam FRC v strednej Európe. Travisa pozvali, aby prednášal na stretnutí Kresťanského spoločenstva, nedenominačnej cirkvi, ktorá má pobočky po celom Slovensku a Českej republike. Prihováral sa pastorom a predstaviteľom jednotlivých zborov z týchto dvoch krajín a diskutoval s nimi o problémoch v oblasti náboženskej slobody, ku ktorým dochádza v USA v súvislosti s trendmi rozširovania vplyvu hnutí LGBTI a to, ako by tieto trendy mohli v blízkej dobe zasiahnuť strednú a východnú Európu. Travis povzbudzoval pastorov k informovanosti a angažovanosti, k rovnakým veciam, ku ktorým povzbudzujeme pastorov aj tu v Amerike! Je povzbudivé vidieť, ako sa mnohí kresťania z rôzneho prostredia po celom svete púšťajú do podobného diela. Hoci sme boli vychovaní v odlišnom kultúrnom prostredí, zjednocuje nás náš svetonázor a skutočnosť, že spoločne tvoríme telo Kristovo.

Slovensko spolu s Českou republikou, Poľskom a Maďarskom tvoria skupinu známu ako Vyšehradská štvorka. Ide o alianciu, ktorá dostala svoje pomenovanie podľa maďarského mesta, kde sa predstavitelia týchto národov po páde komunizmu stretli, aby diskutovali o spoločných hodnotách a o tom, ako ďalej spoločne napredovať. Na rozdiel od západnej Európy, ktorá si v mnohých rôznych oblastiach osvojila sekulárny liberalizmus a progresivizmus (s ktorým prichádza tiež radikálne uvoľnenie sexuálnej etiky), vyšehradské krajiny sa stále pomerne silno pridŕžajú rodinných hodnôt historicky zakorenených v kresťanskej kultúre. Práve tieto hodnoty sú v súčasnosti v ohrození zo strany elitárskych síl vo vnútri medzinárodných inštitúcií, ako sú Európska únia, Organizácia spojených národov a vlády krajín západnej Európy a Spojených štátov (počas Obamovej administratívy).

Názorom Obamovej administratívy bolo, že by sme týmto krajinám nemali pomáhať, v skutočnosti sme im mali oponovať v ich snahe pridŕžať sa svojej historickej kultúry a prorodinných hodnôt. Barack Obama zneužíval úrady našich zahraničných veľvyslancov na export radikálnej sexuálnej etiky, ktorá iba ťažko mohla reprezentovať americký ľud ako celok. Barack Obama takto urazil cítenie nielen niektorých národov krajín Vyšehradskej štvorky, ale tiež mnohých iných národov sveta. Jeho veľvyslanci a diplomati v Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku tlačili na svoje hostiteľské krajiny a súrili ich, aby prijali americkú agendu LGBTI.

Toto úsilie však iba uvádzalo ľudí spomenutých krajín do zmätku. Počas obdobia komunizmu vnímali prezidenta Reagana ako svojho hrdinu a ochrancu, ktorý bol príčinou toho, že mali Spojené štáty vo veľkej úcte. Keď však prezident Obama začal do ich krajín natláčať poburujúce myšlienky, začali sa čudovať, na čej strane to Spojené štáty vlastne stoja. V rovnakom čase začal vyšehradské krajiny vábiť Vladimír Putin sťa „ochranca“ rodinných hodnôt a snažil sa vyobraziť USA ako krajinu, ktorá zradila svoju úlohu. Toto je kontext, v ktorom sa práve nachádzame, a je veľmi dôležité, že Travis mohol kresťanom zo strednej Európy povedať, že na rozdiel od toho, čo vidia v niektorých médiách, v Spojených štátoch je mnoho kresťanov, ktorí s nimi zdieľajú rovnaké hodnoty a vieru. Máme nádej, že prezident Trump rýchlo vymenuje v týchto krajinách veľvyslancov, ktorí budú reprezentovať hodnoty novej administratívy namiesto toho, aby im vnucovali radikálnu ideológiu politických elitárov.

Počas svojho pobytu na Slovensku Travis tiež hovoril na stretnutí v Národnej rade Slovenskej republiky, kde objasňoval, čo robí FRC pre dosiahnutie svojich cieľov za vlády Trumpovej administratívy. Stretnutia sa zúčastnili poslanci, ktorí zdieľajú naše hodnoty a Travis tiež poskytol rozhovor niekoľkým médiám. Väčšina tejto prezentácie bola zameraná na pokrok v otázke „pro life“, (tzn. ochrany ľudského života od počatia až do prirodzenej smrti – pozn. prekl.), ktorá je pre mnohých ľudí na Slovensku veľmi dôležitá, a zameraním sa novej administratívy na ochranu náboženskej slobody.

Keď hovoríme o náboženskej slobode, mali by sme spomenúť, že slovenská vláda stále ešte nevydala registráciu Cirkvi Kresťanské spoločenstvá Slovenska (vzťah medzi cirkvou a štátom sa v tejto krajine trocha odlišuje od situácie v USA a na to, aby boli cirkvi považované za cirkvi, musia byť registrované štátom). Zatiaľ čo ostatné kresťanské cirkvi sú registrované, Cirkev Kresťanské spoločenstvá nie je.

Vyzývame Vládu Slovenskej republiky, aby prehodnotila danú záležitosť a rešpektovala náboženskú slobodu pre všetkých tým, že túto cirkev zaregistruje. Nedávnym potvrdením guvernéra Brownbacka ako nového „Ambassadora at Large“ (medzinárodného veľvyslanca so zvláštnym poslaním) pre otázky náboženskej slobody bude tejto situácii venovaná náležitá pozornosť. Slovensko a Spojené štáty zdieľajú mnohé rovnaké hodnoty a teraz máme príležitosť spoločne pracovať na ich uplatňovaní v praxi. Tým, že vláda uzná Cirkev Kresťanské spoločenstvá a dá jej členom možnosť oficiálne praktizovať to, čomu veria, nebude tejto spoločnej práci brániť, ale jej pomôže.

Originál textu si môžete prečítať na: www.frc.org

Foto: Andrej LojanSouvisející články

Pohár sa vracia na Slovensko|Logos 2 / 2015 | Marián Kapusta|Ze života církve
Cesta do Jeruzalema|Logos 11 / 2014 | Martin Mazúch |Reportáž
CESTA DO ZLATÉHO MESTA|Logos 8 / 2009 | Viera Rajnohová |Ze života církve
Cesta do Žitomira|Logos 3 / 2016 | Daniel Šobr |Ze života církve
Dr. Christian Harfouche na Slovensku|Logos 10 / 2010 | Daniel Šobr |Téma