Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Dr. Christian Harfouche na Slovensku

Spomedzi kazateľov, ktorí k nám zavítali spoza oceánu, bezpochyby ide o človeka s najväčšou službou

Bratislava a Banská Bystrica boli dvomi miestami, kde počas štvrtého septembrového týždňa slúžil Dr. Christian Harfouche z Miracle Faith Center Global Church (Globálna cirkev – Centrum zázračnej viery). Spomedzi kazateľov, ktorí k nám zavítali spoza oceánu, bezpochyby ide o človeka s najväčšou službou. Dr. Harfouche neprestajne cestuje po celom svete a jeho služba zasahuje už 190 národov sveta. Na jeho biblickej škole promovalo už vyše 100-tisíc študentov, z ktorých mnohí sú dnes pastormi a služobníkmi Božieho kráľovstva v mnohých krajinách sveta. Hlavným povolaním Dr. Harfoucha je kázať jednoduché evanjelium sprevádzané mocou Svätého Ducha. Na jeho zhromaždeniach pravidelne dochádza k uzdraveniam z chorôb. On sám hovorí o dôležitosti viery a očakávania, ktoré otvárajú srdce kresťana k tomu, aby mohol prijať zázrak.

Dr. Harfouche nie je typickým americkým kazateľom. Ani jeho priezvisko neznie príliš americky. Jeho pôvod je na Blízkom východe, v Libanone, kde Dr. Harfouche do svojho teenegerského veku žil. Keď mal štrnásť rokov, jeho rodičia, pôvodne maronitskí kresťania, mali sen, že sa majú rýchlo odsťahovať z krajiny. Rozhodli sa teda pre emigráciu do Spojených štátov. Krátko potom, ako odcestovali, prepukol v Libanone ťažký vojenský konflikt. Rodina začala nový život v „Novom svete“. Krátko po emigrácii do Ameriky počul mladý Christian v televízore posolstvo evanjelia. Podľa svojich slov sa modlil modlitbu spasenia s jointom marihuany v ruke. Pán jeho modlitbu vypočul a dal sa mu osobne spoznať. Jeho život sa vtedy radikálne zmenil. Začal slúžiť Bohu a ten si ho začal na svojom diele používať.

Blízkovýchodný pôvod Dr. Harfouchea je preňho veľkou výhodou. Hovorí plynulo arabsky a dokáže čítať aramejčinu, prastarý jazyk, ktorým pravdepodobne hovoril Ježiš a učeníci. Podľa jeho vlastných slov je preňho čítanie Písma v aramejčine veľkou inšpiráciou. Kvôli svojim jazykovým znalostiam kázal Dr. Harfouche už v mnohých moslimských krajinách arabského sveta. Aj tam videl zázraky a hovorí, že dnes v moslimských krajinách existujú fungujúce zbory plného evanjelia.

Bratislavské a banskobystrické zhromaždenia boli veľmi pôsobivé. Od začiatku sa prejavovala Božia moc. Ľudí sa dotýkala „neodolateľná milosť Božia“ a vo veľkom počte reagovali na výzvu k obráteniu. Podobne aj účasť na zhromaždeniach bola na obidvoch miestach rekordná. Dr. Harfouche vyzval prítomných, aby prišli povedať svedectvo o tom, či počas zhromaždenia zažili Boží uzdravujúci dotyk. Na obidvoch miestach prišli viacerí ľudia a hovorili o tom, ako prijali uzdravenie. Návšteva Dr. Harfouchea zanechala v obidvoch zboroch príjemné starosti o novoobrátených, ktorých je potrebné zaintegrovať do cirkvi a učiniť ich Ježišovými učeníkmi.

Náš časopis využil prítomnosti Dr. Harfouchea na to, aby mu položil niekoľko otázok.

Dr. Harfouche, povedzte nám, aké máte dojmy zo svojej služby na Slovensku?

Cítim sa veľmi inšpirovaný a povzbudený, lebo som videl, že cirkev na Slovensku dorástla do vysokej úrovne porozumenia Božiemu Slovu a tiež že je tu hlad po Božom Slove a moci Ducha Svätého, ktorý som vnímal v ľudských srdciach. Bol som doslova ohúrený pohostinnosťou a uvítaním, ktorého sa mi dostalo od pastorov a obidvoch zhromaždení, a taktiež ich láskou k službe čistého Božieho Slova, ktorú som od nich vnímal.

Povedzte našim čitateľom niečo o vašej službe, ako by ste im ju predstavili?

Cítime, že našou službou je špecificky zdôrazňovať, že Božie Slovo predstavuje skutočné Božie výroky, a keď ich sprevádza moc Ducha Svätého, dejú sa znamenia, zázraky a divy. Veríme tomu, že keď cestujeme po svete a slúžime potrebám ľudí, Boh nám dáva špeciálne pomazanie budovať učeníkov, veriacich, aby mohli pomáhať svojim vodcom po celom svete napĺňať dielo Veľkého poslania.

Zo Slovenska cestujete do Afriky. Povedzte nám kam?

Ideme do Kamerunu. Ide o jedinečný štát, v ktorom je veľká národnostná aj náboženská rozmanitosť. Bude to naša prvá návšteva Kamerunu. Odtiaľ budeme cestovať do Ugandy, kde budeme tiež slúžiť a budeme sa snažiť stabilizovať, posilniť a podporiť vplyv už teraz dosť silnej kresťanskej populácie v tejto krajine. Potom bude nasledovať niekoľko miest, ktorých názvy sú z bezpečnostných dôvodov dôverné. (ide o islamské krajiny – pozn. red.) Chceli by sme vás, aj vašich čitateľov, požiadať o modlitby za nás, a za ochranu miestnych kresťanov a tiež našej služby.

Povedzte nám tiež niečo o vašom domovskom zbore na Floride.

Náš zbor sa nachádza v Pensacole na Floride a volá sa Miracle Faith Center Global Church. Tento zbor zdôrazňuje náš záväzok voči Božiemu Slovu, modlitbe a kresťanskému životu naplnenému Duchom Svätým. Veríme v proces učeníctva a prípravu Božích služobníkov, či už ide o podnikateľov, príslušníkov rôznych profesií, ženy v domácnosti alebo robotníkov. Títo môžu byť Božími služobníkmi práve v tej oblasti, v ktorej pracujú, tým, že sa s ostatnými podelia o Kristovu lásku. Náš zbor zasahuje ľudí tiež prostredníctvom siete našich biblických škôl a internetu. V súčasnosti zasahujeme 190 rôznych krajín. Ide doslova o apoštolskú službu, ktorá má svoju základňu v Pensacole na Floride. Snažíme sa udržiavať kontakt a spolupracovať s množstvom našich priateľov po celom svete, modlíme sa za nich, pomáhame im a robíme tú istú prácu.

Dovoľte mi poslednú otázku. Čo považujete za najdôležitejšiu vec, ktorú by ste chceli povedať našim čitateľom?

Verím tomu, že tou najdôležitejšou vecou pre Božie dieťa je zamerať sa na tento čas, na obdobie, v ktorom práve žijeme. Boh nám dal sľub, keď prehovoril skrze Petra v úvodných kapitolách knihy Skutkov, že spôsobí, aby prišiel čas občerstvenia a čas obnovy všetkých vecí. Vtedy, keď sa Ježiš vráti, to bude zjavné. Preto je pre nás veľmi dôležité, či už pochádzame z východného či západného sveta, z akéhokoľvek kontinentu, aby sme ako kresťania očakávali, že Boh uskutoční obnovenie všetkých vecí, ktoré nám boli ukradnuté, dá nám všetky územia, ktoré máme zabrať pre Božie kráľovstvo. Musíme uveriť, že príde najväčšia žatva duší, akú sme kedy v celých cirkevných dejinách videli.

Veľmi pekne vám ďakujem a za časopis Logos vám prajem Božie požehnanie pre váš život aj službu. Nech sa vám darí vo všetkom a nech vidíte tisíce a stovky tisíc spasených duší.
Související články

Dr. Christian Harfouche|Logos 12 / 2012 | Daniel Šobr |Ze života církve
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Historie
Dr. Bill Moore na Slovensku|Logos 2 / 2010 | Peter Málik |Ze života církve
Ian McCormack opäť na Slovensku|Logos 12 / 2009 | Alena Filipková |Reportáž
Dr. Bill Moore opäť na Slovensku|Logos 9 / 2010 | Daniel Šobr |Aktuálně