A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Dr. Bill Moore opäť na Slovensku

Pastor a zakladateľ niekoľkotisícového zboru Livingway Family Church v Brownsville v Texase

V auguste navštívil konferenciu Kresťanských spoločenstiev v Banskej Bystrici a niekoľko miestnych zborov, pastor Dr. Bill Moore. Bola to už jeho druhá návšteva na Slovensku. Tento raz pricestoval aj so svojou manželkou Anne.

Všetky zhromaždenia s pastorom Billom boli veľmi dynamické. Bill Moore je typickým predstaviteľom súčasného amerického letnično-charizmatického hnutia. Božie slovo káže veľmi expresívnym spôsobom, jeho posolstvá sú jednoduché, zamerané na to, aby vybudovali vieru v srdciach poslucháčov. Na všetkých zhromaždeniach vyzýval Bill Moore ľudí k tomu, aby sa obrátili ku Kristovi a odovzdali mu svoje životy. Vždy im zdôrazňoval, že ide o veľmi vážne a dôležité rozhodnutie a viedol ich k tomu, aby si uvedomili, že kresťanstvo znamená službu Bohu. Keď sa niekto obráti, Ježiš má k dispozícii ďalšie dve ruky, aby mu slúžili, ďalšie dve nohy, aby niesli jeho evanjelium ľuďom a ďalšie ústa, aby ho chválili a zvestovali jeho Slovo. Efekt, ktorý zanechali zhromaždenia s Billom Mooreom sa dá zhrnúť jedným slovom: povzbudenie. Cirkev mala možnosť vidieť človeka, ktorý žije biblickú pravdu, že „všetko je možné veriacemu“.

Keď hovoríme o tom, že pre nás bola návšteva Dr. Moorea povzbudením, je rovnako nutné povedať, že išlo o povzbudenie vzájomné. Počas celého svojho pobytu manželia Mooreovci zdôrazňovali, že ich veľmi pozitívne prekvapil, až nadchol, stav našich zborov. Hovorili o tom, že americkí kresťania ani zďaleka nie sú tak hladní po Bohu a otvorení pre Božiu prácu ako ľudia v slovenských zboroch. Tento ich pohľad dokumentuje aj správa z misijnej cesty, ktorú uverejnili na svojej webovej stránke a rozposlali svojim priaznivcom. Píšu v nej: „Práve sme sa vrátili zo Slovenska, kde sme boli veľmi povzbudení vo viere a zároveň sme zažili určitú výzvu. Pavol napísal kresťanom v Efeze v 5. kapitole a 18. verši svojho listu, „aby sa napĺňali Duchom“. Stále si musíme dávať pozor na naše chodenie s Bohom. Každý deň sa musíme dať Duchu Svätému k dispozícii. Je veľmi ľahké prijať mentalitu, že „veci sú dobré také, aké sú“. Keď sme vo východnej Európe videli horieť čerstvé ohne prebudenia, obnovila sa naša starosť o Ameriku. Príliš sme sa udomácnili? Nestali sme sa príliš spokojnými, duchovne necitlivými k tomu, čo Boh chce robiť v našich životoch? Zažili sme štyri hodiny trvajúcu bohoslužbu, na konci ktorej rad ľudí, čakajúcich na modlitbu štyri razy obkrúžil športovú halu. Nikomu sa nechcelo odísť domov. V Amerike by sme tam po dvoch hodinách zrejme zostali sami. Prebudenie stojí cenu, ktorú treba platiť. Nech sú naše srdcia a životy na mieste, kde nás môže Boží Duch ďalej viesť a každý deň pôsobiť na naše životy.“

Pochvalné slová Billa Moorea isto pre nás nie sú dôvodom k pýche, skôr povzbudením, aby sme nepoľavili a ďalej sa načahovali za naším cieľom, ktorým je spasenie duší.

 

Viac fotografií nájdete v našej fotogalérii.Související články

Dr. Bill Moore na Slovensku|Logos 2 / 2010 | Peter Málik |Ze života církve
Ian McCormack opäť na Slovensku|Logos 12 / 2009 | Alena Filipková |Reportáž
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Historie
Dr. Christian Harfouche na Slovensku|Logos 10 / 2010 | Daniel Šobr |Téma
Bill a Anne Moore v Česku a na Slovensku|Logos 3 / 2014 | Lenka Škardová|Ze života církve