Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Což nevíš, že dobrota Boží tě vede k pokání?

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Boží řeč k lidem|Logos 1 / 2007 | Redakce |Vyučování
Operácia „Boží hnev“|Logos 3 / 2018 | rcs |Izrael
Budujeme Boží dom|Logos 5 / 2016 | Júlia Bečková|Představujeme
Znovuzrodenie – Boží zázrak|Logos 12 / 2016 | Redakce |Skutečný příběh
Boží program vo svetovej kríze|Logos 3 / 2008 | Németh Sándor |Převzato z Új Exodus