Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Logos říjen 2016


Logos Říjen 2016

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Je jeseň. V cirkvi sme sa zaoberali biblickými sviatkami, ktoré pripadajú na toto obdobie. Čtěte víc...