A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Logos říjen 2016


Logos Říjen 2016

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Je jeseň. V cirkvi sme sa zaoberali biblickými sviatkami, ktoré pripadajú na toto obdobie. Čtěte víc...