„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Chromí chodili, hluchí počuli...

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Júlová Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Ze života církve
Pokračujeme|Logos 3 / 2017 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Dr. Peter Gammons|Logos 4 / 2010 | Peter Málik |Ze života církve
Kresťanská kvapka krvi|Logos 4 / 2019 | Jakub Štugner|Ze života církve
Skutky apoštolov 18. a 19. kapitola|Logos 10 / 2017 | Daniel Šobr |Překlad Bible