A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Nigérie – pro spásu připraven i trpět

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Večer pro Izrael|Logos 12 / 2011 | Lenka Dunajská|Ze života církve
Jak získat své blízké pro Pána|Logos 12 / 2011 | Kenneth E.Hagin|Vyučování
„Zemřeme jen jednou. Můžeme zemřít také pro Krista.“|Logos 6 / 2015 | Redakce |Aktuálně
Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje|Logos 12 / 2010 | Daniel Šobr |Vyučování
Tři nevidomé děti prohlédly|Logos 12 / 2008 | Redakce |Skutečný příběh