Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

David Wilkerson

Text nezveřejněný.Související články

David Hathaway v Bratislave|Logos 10 / 2015 | Jaroslava Marcienková|Aktuálně
David Hogan – Fuego de Dios|Logos 12 / 2016 | Vladimír Kocman|Reportáž
"...Dr. Livingstone predpokladám?"|Logos 11 / 2010 | Peter Málik |Historie
Moravští bratři II.|Logos 12 / 2009 | Martin Mazúch |Historie
Zabij svého obra|Logos 10 / 2011 | Jaroslav Kříž |Téma