Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Dušan Lacho v Banskej Bystrici

Uzdravujúca Božia moc v akcii.

lacho-1.jpg

Pre mnohých deň ako každý iný, ale pre tých, ktorí si podvečer oddelili čas a prišli do priestorov budovy Kresťanského spoločenstva, to bol večer zá­zrakov. A nielen to – všetci tí, ktorí tam prišli s nejakou chorobou, to mohli aj pocítiť na vlastnom tele a odísť úplne zdraví.

Dušan Lacho, to je človek, ktorý v tento podvečer predstúpil pred zhromaždenie s tým, aby prítomným povedal jednoduchú vec: „Boh je ten, ktorý uzdravuje každú chorobu!“ Tento veľmi príjemne vystupujúci Boží služobník stručne a jasne prítomným povedal, ako môže byť človek zachránený, ako ho môže Boh vytiahnuť zo všetkých hriechov. Tiež poukázal na ohromujúcu Božiu moc, ktorá môže človeka zbaviť akejkoľvek nemoci, akejkoľvek nevyliečiteľnej choroby.

Prítomným prečítal príbeh krvotokovej ženy a Jairovej dcéry (Evanjelium Lukáša 8. kapitola), aby im to viac priblížil a upriamil ich pozornosť na to, akú veľkú časť Ježišovej služby tu na zemi tvorili zázraky a uzdravenia. Samozrejme, Ježiš uzdravuje aj dnes, aj dnes je uzdravujúca Božia moc aktívna, a tak vyrozprával aj niekoľko príbehov o tom, ako ľudia v jeho okolí prijali počas jeho služby uzdravenie. Začal príbehom jednej panej, ktorá mala 50 rokov problém s nohou a krčnou chrbticou, a ako ju Boh v okamihu uzdravil. Potom pokračoval príbehom ženy, ktorá počas havárie upadla do bezvedomia a utrpela vážne poranenia sleziny, ktorú jej lekári museli vybrať. No keď sa za ňu Dušan aj s celým zborom modlili, Boh ju uzdravil. Keď sa prebrala a lekári jej urobili potrebné vyšetrenia, zistili, že má v tele novú slezinu, ktorá funguje tak ako treba.

Po tomto svedectve už viera v mnohých z nás rapídne stúpla. Ale to bol len začiatok. Všetkých nás nakoniec ohromil príbehom istej dievčiny, ktorá bola od narodenia imobilná a k tomu mentálne zaostalá, no Boh sa jej počas modlitby za uzdravenie dotkol a v priebehu niekoľkých dní ju kompletne uzdravil. Takýto je Boh, v ktorého veríme.

Aj prostredníctvom týchto príbehov Božie slovo zasiahlo srdcia neveriacich prítomných. Na výzvu odovzdania života Ježišovi zareagoval hádam každý neveriaci v sále. Veď kto by sa nechcel obrátiť k Bohu, ktorý má moc zachrániť dušu človeka a k tomu získať uzdravenie? Za tých, ktorí vyšli dopredu, sa Dušan modlil skutočne poctivo, o čom svedčí aj fakt, že za posledného človeka sa pomodlil až niekedy po polnoci. Určite to však stálo za to počkať si, lebo Boh bol skutočne v akcii a dotýkal sa ľudí ešte pred tým, ako sa k nim Dušan dostal. Už počas čakania na modlitbu viacerí pocítili Boží dotyk a uzdravenie na svojom tele, o čom neskôr vydávali aj svedectvo. Naozaj, večer plný zázrakov – nielen zázrakov uzdravenia, ale i zázrakov spasenia.

Čo dodať na záver? Nech Boh neprestajne koná divy a zázraky v našom strede, a to nie iba na upevnenie našej viery, ale aj na znamenie neveriacim, že živý Boh je medzi nami. A hlavne, nech tí, ktorých sa Boh v ten večer dotkol po prvýkrát, pevne stoja na svojom rozhodnutí, aby sa začlenili do cirkvi a stali sa svetlom a soľou tomuto svetu.Související články

Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Ze života církve
Denis Lacho v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2016 | Yasmin Muchová|Ze života církve
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 10 / 2014 | Magdaléna Mináriková|Ze života církve
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2012 | Daniel Šobr |Reportáž
Kornel Illés v Banskej Bystrici|Logos 2 / 2009 | Daniel Šobr |Ze života církve