A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Kaziť skutky diablove

Článek zatím není k dispozici.Související články

Skutky apoštolov|Logos 5 / 2009 | Rastislav Bravčok |Vyučování
Skutky apoštolov V.|Logos 10 / 2009 | Rastislav Bravčok |Vyučování
Skutky apoštolov II.|Logos 6 / 2009 | Rastislav Bravčok |Vyučování
Skutky apoštolov III. Oheň prebudenia v Európe|Logos 8 / 2009 | Rastislav Bravčok |Vyučování
Skutky apoštolov 26. kapitola|Logos 10 / 2018 | Daniel Šobr |Překlad Bible