Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Logos květen 2016


Logos květen 2016

Vybíráme

Pokračujme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujme

Hlavným cieľom života každého človeka je získať spasenie, udržať si ho až do konca a prežiť život na Božiu slávu – naplniť ho Božími skutkami a doniesť ovocie. Čtěte víc...