Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Logos květen 2016


Logos květen 2016

Vybíráme

Pokračujme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujme

Hlavným cieľom života každého človeka je získať spasenie, udržať si ho až do konca a prežiť život na Božiu slávu – naplniť ho Božími skutkami a doniesť ovocie. Čtěte víc...