A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Evolučné učenie stručný historický pohľad

Článek zatím není k dispozici.Související články

Pohľad do histórie Banskej Bystrice|Logos 2 / 2007 | Soňa Žabková|Historie
Izrael vs. Hamas - pohľad späť|Logos 4 / 2009 | Radoslav Tomík |Izrael
Stručný prehľad biblických pojmov X. časť|Logos 3 / 2015 | Daniel Šobr |Biblický slovník
Stručný prehľad biblických pojmov IV. časť|Logos 6 / 2014 | Daniel Šobr |Biblický slovník
Stručný prehľad biblických pojmov V. časť|Logos 7 / 2014 | Daniel Šobr |Biblický slovník