Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Hérakleitos z Efezu

Článek zatím není k dispozici.Související články

Skutky apoštolov 18. a 19. kapitola|Logos 10 / 2017 | Daniel Šobr |Překlad Bible
Skutky apoštolov IV., Efez – vrchol Pavlových misií|Logos 9 / 2009 | Rastislav Bravčok |Vyučování
Pavel z Tarsu|Logos 3 / 2015 | Martin Mazúch |Z historie
Preklad Biblie|Logos 8 / 2012 | Daniel Šobr |Překlad Bible
Učení o křtech|Logos 12 / 2008 | Daniel Šobr |Vyučování