„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Kde sú mantinely?

Aké sú hranice toho, čo sa môže alebo nemôže v intímnej oblasti pred manželstvom

 

logos-08-2011-mantinely.jpg©iStockphoto.com/mediaphotos

V našich kresťanských zboroch je veľa mladých ľudí, ktorí túžia po vzťahu, chcú si nájsť vhodného partnera, zamilovať sa a uzavrieť manželstvo. Chcel by som týmto článkom osloviť tých mladých ľudí, ktorým sa už stalo, že sa zamilovali a nevedia, aké sú hranice toho, čo sa môže alebo nemôže v intímnej oblasti pred manželstvom.

 

Nebojte sa, nechcem vám nalinkovať zákonnícke nariadenia typu môžeš, môžeš, nesmieš, nesmieš. Chcem vám poradiť tak, ako som kedysi radil svojim dvom dcéram. Viem, že vy, mladí kresťania, to dnes nemáte ľahké. Každé ráno cestujem vlakom do práce a počúvam vašich kolegov študentov, ako žijú a aké sú ich názory na život. Nuž, nie som veľmi nadšený. Keď odfiltrujem z ich konverzácie vulgarizmy a nadávky, ktoré tvoria asi 50% slovníka, mám pocit, že hovoria iba o alkohole a sexe. Ty, mladý kresťan, žiješ v týchto kolektívoch a možno si na smiech ostatným, lebo si iný. Neboj sa, si normálny. Nemusíš sa im vo všetkom prispôsobovať a už vôbec sa neprispôsobuj ich trendom v oblasti intímneho života.

Teraz nejde o to, aby som napomínal a súdil mladých, zamilovaných kresťanov. Nie je nič zlé na tom, keď sa mladí ľudia spoznávajú a nadväzujú blízke osobné vzťahy, veď ako inak by si našli svojho budúceho manžela alebo manželku? Ale treba si dávať pozor, aby ste mali pod kontrolou svoje fyzické sexuálne pudy. Pretože Boží Dekalogos stále platí, aj prikázanie nezosmilníš je stále platné. Nezabúdaj, že Boh dal toto prikázanie na ochranu tvojej šťastnej budúcnosti.

Nadpisom tohto článku je rečnícka otázka: Kde sú mantinely? Moje skúsenosti sú také, že rodičia zvyčajne svoje dospievajúce deti vychovávajú v otázke predmanželského vzťahu v dvoch extrémoch.

1.) Liberálny extrém

Liberálny postoj k predmanželskému intímnemu životu presadzuje názor, že zakazovať sex pred manželstvom je zastarané, spiatočnícke. Keď sa majú dvaja ľudia zobrať, musia sa spoznať aj v sexuálnej oblasti a zistiť, či si budú rozumieť aj v sexe. Nesúhlasím s týmto názorom, lebo ženy si nemôžeš skúšať ako topánky v obchode. Tento názor ignoruje fakt, že manželstvo je jediná platná forma intímneho spolužitia muža a ženy. Podľa Božieho slova, ale aj podľa prirodzeného poriadku, patrí intimita do manželského spolužitia. Liberálny názor zdieľajú ateisti, ale tento článok je napísaný pre kresťanov, preto vynechám apológiu manželstva a manželského sexuálneho života.

Chcem upozorniť na liberálny kresťanský prístup k predmanželskej intimite, ktorý zle definuje sex. Je omyl pokladať za sex iba fyzické spojenie pohlavných orgánov. Každé vedomé pohlavné vzrušenie a všetky činnosti, ktoré smerujú ku pohlavnému vzrušeniu, treba považovať za sexuálny akt. Mýlia sa aj tí kresťania, ktorí si myslia, že pred manželstvom je zakázané iba priame spojenie pohlavných orgánov, ale ostatné formy pohlavného vzrušovania už hriechom nie sú. Podľa tejto teórie Bill Clinton a jeho stážistka nespáchali hriech smilstva, pretože k pohlavnému styku nedošlo. Chcem vás ubezpečiť, že smilstvo to bolo a podobne treba posudzovať necking, petting a masturbáciu. Všetky tieto činnosti spôsobujú cielené vzrušenie, teda je to druh sexuálneho života. Možno mi povieš, že sa máte radi a Boh to vie, že to spolu myslíte úprimne, tak prečo to zakazovať. Neklamte však sami seba, dobre viete, že Ježiš povedal v Matúšovi 5,28: „Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, už aj scudzoložil s ňou vo svojom srdci.“ Liberáli sa mýlia, keď si myslia, že Boh sa prispôsobí ich názorom. Ľudia nemajú vytvárať normy toho, čo je správne, ale sú povinní prispôsobiť sa Božím normám.

2.) Puritánsky, prudérny extrém

Tento postoj môžeme jednoducho zhrnúť do vyhlásenia, že nič nie je dovolené a všetko je zakázané. Žiadne dotyky, žiadne držanie za ruky a dokonca žiadne rozhovory nie sú povolené. Do totálneho extrému sa dostalo moslimské náboženstvo, kde musia byť ženy zahalené do burky a hidžábu od hlavy až po päty, takže ani pohľady nie sú povolené. Ani tento extrém nepovažujem za správny. Ako si majú mladí kresťania nájsť svojho budúceho životného partnera, keď sa nebudú navzájom stretávať, rozprávať, spoznávať.

Ako má snúbenecký vzťah vyzerať v praxi?

Zdôrazňujem, že tieto rady sú pre snúbencov, teda pre mladých ľudí, ktorí v dohľadnej dobe 3-4 mesiacov chcú uzavrieť manželstvo. Ak máš 15-16 a je jasné, že najbližšie 3-4 roky sa nechceš vydávať alebo ženiť, nevyhľadávaj partnerský vzťah.

Je pravda, že sexualitu stvoril Boh, nie diabol, a stvoril ju pre ľudí. Ale hneď treba dodať, že Boh nám dal aj zdravý rozum, ktorý je podporovaný Božím slovom. Škoda, že názory mladých ľudí namiesto Božieho slova formujú hviezdy show biznisu, ktoré často žijú promiskuitne a nemorálne. Kresťanský apologét Josh McDowel povedal, že najdôležitejším sexuálnym orgánom je ľudský mozog. Ľudská myseľ je to miesto, kde sa vyhodnocujú podnety na sexuálne vzrušenie. Človek vie rozkázať mysli a ovládať svoj rozum, o tom píše aj Joyce Mayer v knihe Bojisko v mysli. Teraz odpoviem na otázku z nadpisu tohto článku: Áno, je mantinel, ktorý sa nemá prekročiť. Nemal by si robiť veci, ktoré v tvojom tele vyvolávajú sexuálnu túžbu a sexuálne vzrušenie. Keď sa ma pýtajú na mantinely toho, čo sa ešte môže, chcú odpoveď v zmysle: za ruky sa môžete držať, alebo, bozk na rozlúčku je v poriadku... Ja vám ale dávam túto radu: Ak nechceš prekročiť biblický mantinel povoleného, nedovoľ, aby sa tvoje telo sexuálne vzrušilo. Z toho vyplýva, že sám musíš poznať svoje telo, musíš vedieť, ako reagujú tvoje senzory vzrušenia a v pravej chvíli povedať: „dosť, už prekračujem mantinel“. Každý človek má individuálnu hranicu a musí vedieť, kde sa nachádzajú jeho mantinely. Možno, ak máš extrémne citlivé senzory na sexuálne vzrušenie a na to, aby sa v tebe zobudili hriešne žiadosti, ti stačí partnerku držať pri prechádzke parkom za ruku, radšej ju za ruku nedrž. Ak ju držíš za ruku a je to pre teba len príjemné, nevzbudzuje to v tebe sexuálne vzrušenie, nevidím dôvod, prečo by si ju držať nemohol. Zdôrazňujem, že tieto rady sú pre snúbencov, teda pre mladých ľudí, ktorí v dohľadnej dobe 3-4 mesiacov chcú uzavrieť manželstvo. To, čo platí pri držaní za ruku, platí aj pre bozky na rozlúčku. V Maďarsku sa priatelia symbolicky bozkávajú líčko na líčko pri každom stretnutí a nie je v tom žiaden sexuálny podtón. Ak to tak berieš aj ty, nevidím dôvod, prečo by sa snúbenci nemohli symbolicky líčko na líčko pobozkať. A čo bozky na pery? Ťažko ma presvedčíš, že bozk na pery v tebe nič neevokuje, to by už bolo na zváženie, či si na manželstvo spôsobilý. Tento princíp platí aj pre ľahké objatia. Ale tu sa už k tomu mantinelu „STOP“ dostávaš veľmi blízko, a preto odporúčam tento spôsob prejavovania priazne radšej vynechať.

Musíš vedieť, ako reagujú tvoje senzory vzrušenia a v pravej chvíli povedať: „dosť, už prekračujem mantinel“.

Mantinel, kedy začína sexuálne vzrušenie, je teda veľmi individuálny, a musíš si ho stanoviť sám. Pri tom je potrebné, aby ste sa o tom so svojím snúbencom úprimne porozprávali a vzájomne sa rešpektovali. Chceš dokázať svojej snúbenici, že si ľudsky a kresťansky zrelý na manželstvo? Dokáž to svojím zodpovedným správaním sa ku sebe a k partnerke.

Dievčatá, nerobte častú chybu, ktorú dnes robí veľa mladých žien. Je to chyba nesprávneho a nevhodného obliekania. Dievčatá chcú upútať pozornosť chlapcov tým, že sa vyzývavo obliekajú. Takto na seba upozorňujú svojimi fyzickými prednosťami. Uvedomte si však, že takto sa prezentujete ako sexuálny objekt a to isté robia aj Arabely popri cestách a v nočných baroch. Snáď nechceš byť na ich úrovni..! Totiž, to dievča, ktoré láka nápadníkov na svoje telo, ponižuje seba na úroveň sexuálneho objektu, ktorý je dobrý len na uspokojenie sexuálnych potrieb. A akého manžela chce, takého aj dostane. Potom sa čuduje, že ju manžel vníma len ako telesný nástroj na telesné uspokojenie. Každá žena potrebuje k šťastnému manželstvu viac ako len sex. Každá žena chce od manžela naplnenie duševných potrieb ako je potreba spolupatričnosti, náklonnosti, ocenenia, potreba potvrdenia vlastnej hodnoty. Ak sa ženám tieto túžby nenaplnia sú nešťastné, sťažujú sa, že manžel ich ponížil len na úroveň sexuálneho objektu, neváži si ju, uráža ju. Nečuduj sa, sama si si na vine, čo si chcela, to máš. Správala si sa vyzývavo a ponúkala si seba ako sexuálny objekt, toto je dôsledok tvojho nevhodného obliekania.

Kresťanské dievčatá, neurobte podobnú chybu aj vy, hľadajte si životného a nie len sexuálneho partnera. Mladí muži, aj vy si uvedomte, že fyzická krása nie je jediné kritérium pre dobrú manželku. So svojou manželkou budete denne 24 hodín, nie len 15 minút v noci. Je dobré a správne spoznať charakterové vlastnosti svojho budúceho životného partnera. Takto vie rásť vzájomná dôvera snúbencov, ktorá môže skončiť uzavretím manželskej zmluvy. Táto dôvera a vzájomná náklonnosť sa buduje v období zasnúbenia a je veľmi dobré, keď toto obdobie snúbenci prežijú bez sexuálnych hriechov. Vstúpiť do manželstva s čistým štítom, je veľmi dôležitý základ neskoršieho dobrého manželstva.Související články

Kde hledat Boží přítomnost?|Logos 6 / 2010 | Jaroslav Kříž |Téma
Veštice sú tu|Logos 9 / 2008 | Jaroslav Kříž |Aktuálně
Kto sú Palestínčania?|Logos 12 / 2010 | Miroslav Iliaš |Izrael
Mladí ľudia vo Švajčiarsku|Logos 6 / 2013 | Redakce |Reportáž
Kde bolo, tam bolo, na Donovaloch bolo…|Logos 1 / 2013 | Martina Masnicová|Ze světa