Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Komunikácia kresťana

Článek na internetu zveřejníme později.

 

Časopis si můžete koupit na této adrese: www.milost.cz/logos/predplatneSouvisející články

Boží sláva v životě křesťana|Logos 4 / 2009 | Daniel Šobr |Vyučování
Pokračujeme|Logos 1 / 2017 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Čiňte učeníkov!|Logos 5 / 2017 | Jaroslav Kříž |Téma
Napĺňajte sa Svätým Duchom|Logos 6 / 2007 | Jaroslav Kříž |Téma
Pokračujeme|Logos 9 / 2017 | Daniel Šobr |Pokračujeme