Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Kráľ zatúži po tvojej kráse

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

O nebeskom kráľovstve|Logos 11 / 2010 | Jaroslav Kříž |Vyučování
Skutky apoštolov 26. kapitola|Logos 10 / 2018 | Daniel Šobr |Překlad Bible
Pokračujeme|Logos 10 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2018 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 12 / 2015 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme