Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Kresťanská konferencia júl 2013

Článek bude zveřejněný později.Související články

Kresťanská Konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve
Kresťanská konferencia január 2013|Logos 2 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve
Júlová Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Ze života církve
Jarná kresťanská konferencia|Logos 5 / 2016 | Daniel Šobr |Ze života církve
Kresťanská konferencia Bratislava marec 2013|Logos 4 / 2013 | Daniel Šobr |Ze života církve