Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Kresťanské spoločenstvo Bratislava

Malé veľkomesto plné billboardov a nákupných centier, exkluzívnych áut...

Tiež centrum obchodu, politiky aj spoločenského diania. Obyvateľ, hoci materialista, predsa len uznáva, že by mohlo existovať niečo nadprirodzené. Či je to osoba Boha alebo nejaký princíp, to je téma na hodinové diskusie, lebo v Bratislave je všetko relatívne. Pripomína to skúsenosti apoštola Pavla v Aténach: „Lebo všetci Atéňania i tam bývajúci cudzinci na nič iného nestihnú, ako alebo vravieť niečo alebo počúvať niečo nového.“ (Skutky 17,21)

Na rozdiel od menších mestečiek, či dedín, kde si patent na pravdu vyhradzuje jediná správna cirkev, je človek v Bratislave konfrontovaný najrôznejšími svetonázormi a náboženstvami. Po bratislavsky sa tomu hovorí mitteleuropamischung (stredoeurópsky mišung). Prisťahovalec, podobne ako autori článku, často ani len netuší na čo slúžia magické kamene, čo je to ezoterika, nikdy v živote nestretol divného chlapíka v oranžovom šate, s bodkou na čele.

Spomedzi tohto ruchu a chaosu neobvyklým spôsobom vyčnieva skvelá hudba šíriaca sa po centre mesta a ľudia nahlas hovoriaci o Bohu Biblie. Biblia je dôveryhodným zdrojom, oplatí sa teda zastaviť a počúvať. O Bohu sa zvyklo hovoriť za dverami kostola a mimo kostol to už akosi nepatrilo. Zato títo sa neboja chytiť do ruky mikrofón a na celé námestie povedať, že Ježiš je ich Pánom a Záchrancom. Má to hlavu aj pätu, znie to dôveryhodne, navyše niečo vo vnútri poslucháča hovorí, že toto by naozaj mohla byť pravda. V ruke už drží leták s informáciami o miestnom zbore, rozhodnutý, že príde. Veľká evanjelizácia na námestí SNP je vrcholom evanjelizačných aktivít nášho zboru. Konala sa už štvrtý rok a stále naberá na sile. Aj teraz nám výdatne pomohli hudobníci a zvukoví technici z Banskej Bystrice, ktorí so sebou priniesli kompletnú aparatúru. Ďakujeme.

Bol rok 2003 a senior pastor vedel, že hlavné mesto potrebuje silný zbor, ktorý bude formovať budúcnosť regiónu. Úlohy sa ujal Adrian Šesták, pastor martinského zboru. Vzdialenosť ho neodradila, jazdí doteraz. Začiatky boli malé, stretávalo sa iba niekoľko ľudí. Za šesť rokov sme narástli na počet asi osemdesiat ľudí a tešíme sa neustálemu rastu. Pred sebou máme cieľ prekonať stočlennú hranicu a posunúť latku vyššie. Samozrejme, na prvom mieste je osoba Ježiša Krista, nie čísla. Lenže čitateľ nám určite dá za pravdu, že s rastúcim poznaním svojho Pána a Spasiteľa rastie túžba o Ňom hovoriť a stretávať v cirkvi stále viac ľudí.

Náš zbor nie je ťažké nájsť, nachádza sa na frekventovanom mieste, dobre dostupnom autom aj hromadnou dopravou. Je to Dom kultúry v mestskej časti Ružinov. Tam sa stretávame od začiatku a svojimi kapacitami nám ešte nejaký čas postačí. Iba meníme miestnosti za väčšie. Keďže Bratislava je mesto plné študentov a ľudí, ktorí sa sem prisťahovali za prácou, podobné zloženie vidíme aj medzi nami. Mnohí sme sa obrátili ako študenti, pričom prevažná väčšina pochádza z rôznych slovenských regiónov. Z viacerých študentov však už vyrástli manželia a manželky, otcovia a matky. Tento rok sa narodili tri deti a ďalšie sú na ceste. Veľakrát na bohoslužbách stretneme kresťanov z iných miest, ktorých pracovné povinnosti sú spojené s cestovaním do Bratislavy. Je veľmi sympatické, že popri všetkých svojich povinnostiach nevynechajú návštevu miestneho zboru.

Dlhšie obdobie sme nemali samostatné chvály, s čím nám pomáhali martinskí hudobníci, cestujúci spolu s pastorom. Minulý rok sa nám už podarilo vybudovať samostatnú, veľmi vydarenú chváliacu skupinu. Tomu predchádzala obetavá pomoc Vlada Hazlingera, ktorý každý týždeň cestoval zo Zvolena do Bratislavy a v noci späť. Trvalo to asi pol roka, kým dal dohromady talentovaných hudobníkov a odovzdal im všetko, čo vedel. A to nielen v oblasti hudby, ale aj vo vzťahu chváliaceho hudobníka s Bohom.

Popri pravidelných bohoslužbách a modlitbách sa venujeme hlavne evanjelizáciám, premietame filmy v lokálnych centrách kultúry a internátoch. Tento rok sme naše evanjelizačné aktivity rozšírili aj za hranice mesta. Začali sme účinkovať v Malackách na Záhorí a v Šamoríne, smerom na Dunajskú Stredu. Veľmi sa tešíme pozitívnym odozvám miestnych obyvateľov. Avšak naše aktivity v Malackách neunikli pozornosti konkurencie. Hoci majú niekoľko storočí náskok, asi sa nás zľakli. Veriacich totiž usmernili a dôrazne im neodporučili chodiť na naše evanjelizácie. Nevadí, my sa nezľakneme.

Bratislava je v mnohom určite iná, ale v jednom je úplne rovnaká ako všetky mestá. Aj tu ľudia potrebujú spoznať živého Boha, potrebujú počuť, čo pre nich urobil Boží Syn a prečo to urobil. Evanjelizácie boli veľakrát úspešné, niekedy naopak ľudoprázdne. Výsledok však hovorí, že stále pribúdajú ľudia, ktorí sa vďaka Ježišovi Kristovi zmierili s Bohom a túto radostnú správu odovzdávajú ďalej. Veľmi ďakujeme pastorovi za jeho silné, pritom triezve kázanie, v Bratislave tak vzácne. Nenechá nás sedieť a čakať so založenými rukami, ale povzbudzuje nás do práce. Veríme však, že k dispozícii dostal šikovných ľudí, nadšených pre Božie dielo. Takže pokračujeme.Související články

Kresťanské spoločenstvo Milosť Bratislava|Logos 1 / 2016 | Žofia Suchá|Představujeme
Kresťanské spoločenstvo Milosť Bratislava|Logos 9 / 2019 | Katarína Nováková|Představujeme
Kresťanské spoločenstvo Nitra|Logos 5 / 2009 | Milan Dupan |Představujeme
Kresťanské spoločenstvo Martin|Logos 5 / 2017 | Lucia Šlichtíková|Představujeme
Kresťanské spoločenstvo Žilina|Logos 4 / 2009 | Redakce |Představujeme