Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Kresťanské spoločenstvo Milosť Bratislava

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Kresťanské spoločenstvo Bratislava|Logos 9 / 2009 | Stanka a Ľubo Havierníkovci |Představujeme
NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková|Ze života církve
NF Milost|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Marcienková|Ze života církve
Kresťanské spoločenstvo Milosť Bratislava|Logos 1 / 2016 | Žofia Suchá|Představujeme
Křesťanské společenství Milost Olomouc|Logos 8 / 2009 | Martin Mazúch |Představujeme