Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Kroky vedúce k prosperite

Článek na internetu zveřejníme později.

 

Časopis si můžete koupit na této adrese: www.milost.cz/logos/predplatneSouvisející články

Pokračujeme|Logos 10 / 2015 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Kresťanská konferencia október 2012|Logos 12 / 2012 | Alena Filipková|Ze života církve
Tajomstvo cirkvi|Logos 1 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
Májový zájazd do Izraela|Logos 6 / 2012 | Alena Filipková|Reportáž
Evanjelizácie so Slavom Drlíkom|Logos 4 / 2009 | Alena Filipková |Rozhovor