Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Léto s Davidovou družinou

Článek bude brzy zveřejněn.



Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 8 / 2015 | Daniel Šobr |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 6 / 2013 | Jaroslav Kříž |Aktuálně
Pokračujeme|Logos 10 / 2018 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Mládežnícky tábor – Párnica|Logos 6 / 2019 | Alžbeta Palkoci|Ze života církve