„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Léto s Davidovou družinou

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Pokračujeme|Logos 6 / 2020 | Daniel Šobr |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 8 / 2015 | Daniel Šobr |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 6 / 2013 | Jaroslav Kříž |Aktuálně
Pokračujeme|Logos 10 / 2018 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme