Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Mesiac v zemi Izrael

→ Udalosťou číslo jedna v čase uzávierky tohto spravodajstva je masívny izraelský útok proti teroristom v pásme Gazy, ktorý sa začal v sobotu 27.12.2008 dopoludnia. Dôvodom bolo neutíchajúce ostreľovanie izraelských miest a komunít ležiacich blízko Gazy.

→ Na štedrý deň 24.12. dokonca dopadlo na negevskú oblasť viac ako 60 mínometných granátov, rakiet Kasam, a dokonca aj rakiet Kaťuša. Zasiahnuté boli komunity od Kerem Shalom na juhu až po Aškelon na severe od Gazy, kam smerovali Kaťuše typu Grad. Nikto nebol zranený, hoci zásahy boli blízko škôl a domov. Avšak okolo 60 ľudí bolo ošetrených kvôli šoku. „Bol to chanukový zázrak“, povedal hovorca izraelskej záchrannej služby, Magen David Adom. Tzv. domáci front izraelských obranných síl rozšíril okruh miest okolo Gazy napojených na systém varovania pred malými raketami.

→ Kresťanskí sionisti - prekážka mieru? Národná rada cirkví (angl. National Council of Churches, NCC), ktorá nikdy konkrétne neskritizuje žiadnu radikálnu islamskú organizáciu, nech je akokoľvek vražedná, sa zamerala na kresťanský sionizmus v Amerike. Podľa NCC je kresťansko-sionistická podpora Izraela kameňom úrazu v dosiahnutí mieru na Blízkom východe. NCC vydalo pre svojich 35 členským denominácií brožúrku „Prečo by sme sa mali obávať kresťanského sionizmu“. Podľa NCC je kresťanský sionizmus nebezpečné hnutie, ktoré deformuje cirkevné učenie, živí strach a nenávisť moslimov a nezápadných kresťanov, a má negatívne dopady pre mier na Blízkom východe. Avšak aj najzarytejší kresťanskí sionisti vnímajú realitu blízkovýchodného konfliktu lepšie ako antiizraelská „religiózna ľavica“ (angl. Religious Left), tvrdí autor článku z metodistickej denominácie. Demokratický Izrael je mnohými Američanmi, nielen evenjelikálmi, videný ako zázračné zhromaždenie starobylého židovského národa v ich biblickej domovine, v modernom národnom štáte.

→ Biblické mesto Šaaraim (1Kron 4:31) kráľa Dávida bolo identifikované. Archeologické vykopávky pevnosti Elah v Izraeli vyniesli na svetlo sveta monumentálny nález - druhú mestskú bránu mesta Šaaraim, názov ktorého doslovne znamená „dve brány“. Táto „dvojbránová“ črta je jediná svojho druhu nájdená v kráľovstve Judska. Rádiokarbónová analýza zo spálených jám na olivy datuje život v meste do obdobia 1000-965 pred Kristom. Podľa profesora Garfinkela je pevnosť Elah - aj podľa ďalších faktorov - biblickým judským mestom. Nález druhej brány bol nasledovaný nájdením hebrejského nápisu na keramike, ktorý sa pokladá za jeden z najstarších hebrejských textov.

→ Podľa rozsiahlej demografickej štúdie publikovanej Univerzitným centrom v Arieli, sa populácia židovských osadníkov za posledných 12 rokov zdvojnásobila. Zo 130 tisíc ľudí v roku 1995 na 270 tisíc v roku 2007. Ide o 107 percentný nárast oproti 27-percentnému vo zvyšku krajiny. Najväčší podiel na prírastku obyvateľov Judska a Samárie (Západný breh) majú novonarodené deti. Väčšinu osadníkov tvoria Židia narodení v Izraeli, 82,6 %, oproti 69,5 % vo zvyšku krajiny.

→ Budeme ďalej pokračovať v odkupovaní arabských domov. Potom, čo IDF násilne deložovala židovských obyvateľov tzv. Domu mieru v Hebrone, hovorca židovskej komunity, David Wilder, povedal, že kampaň na odkupovanie nehnuteľností od Arabov potichu pokračuje ďalej. „Niet pochybností, že súd rozhodne v náš prospech v prípade Domu mieru, pretože máme dôkazy, ktoré vyvracajú všetky tiene pochybností,“ povedal Wilder. „Obraciam sa na našich arabských susedov majúcich záujem predať ich domy a povzbudzujem ich, aby nás kontaktovali. Máme spôsoby, ako ochrániť arabských majiteľov domov pred najvyšším trestom vynášaným palestínskou autoritou nad tými, ktorý predávajú zem Židom.“ Wilder povedal, že celý sionizmus od 19.storočia bol postavený na odkupovaní pôdy od Arabov a usídľovaní Židov na nej. „Jednoducho pokračujeme v mierovej sionistickej aktivite odkupovania pôdy a postupného vracania pôdy jej pôvodným vlastníkom,“ povedal Wilder. „Nič nás neodradí,“ dodal.

→ V roku 2009 sa očakáva viac ako 30 tisíc imigrantov. Hlavným faktorom je globálna ekonomická kríza. Izraelská vláda zaznamenala nárast žiadostí Židov a Izraelcov pre imigráciu (alija), respektíve pre návrat domov.

→ Až 20 % španielskych a portugalských mužov je židovského pôvodu. Nový genetický výskum indikuje, že počty Židov, ktorých násilne konvertovali na katolicizmus na Iberskom polostrove boli omnoho väčšie, ako predpokladali historici. Výskum, ktorý publikoval americký odborný časopis pre genetiku, analyzoval Y-chromozómy vyše tisíca mužov a zistil vysoký podiel predkov zo Severnej Afriky (10,6 percenta) a zo sefardských Židov (19,8 %). Tieto výsledky ukazujú vysoký podiel násilnej konverzie v regióne ku koncu 15. storočia, ktorá bola spojená s vyháňaním španielskych Židov. Počas stredoveku španielska židovská komunita prekvitala pod moslimskou vládou, čo bolo známe ako obdobie zlatého veku židovskej kultúry na Iberskom polostrove. Po podrobení Španielska katolíckymi monarchami Ferdinandom a Izabelou sa Židia stali terčom násilia a útlaku, boli nútení násilne konvertovať na kresťanstvo, alebo opustiť Španielsko. Židia, ktorí konvertovali na kresťanstvo, sa volali „anusim“ (hebr. „prinútení“) a mnohí z nich aj napriek tomu potajme praktizovali zvyky judaizmu.

→ Mesiánski Židia boli zadržaní na letisku Ben-Gurion. Riaditeľ únie amerických mesiánskych kongregácií, Jamie Cowen, spolu s manželkou Stacy, boli zadržaní na medzinárodnom letisku pri Tel-Avive úradníkmi izraelského ministerstva vnútra kvôli obvineniam, že sú zapojení do ilegálnych kresťanských misionárskych aktivít. V Izraeli je nelegálne misijne pôsobiť na maloletých. Takisto je zakázané angažovať sa misijne pre dospelých s ponukami ekonomických výhod. Až po ôsmich hodinách od zadržania bolo mesiánskemu páru umožnené vstúpiť do Izraela, a to po podpísaní dokumentu, že nebudú počas svojho pobytu vykonávať misionárske aktivity. Cowen povedal, že Izrael navštívil asi 10-krát, a že bol aktívny v charitatívnej oblasti prostredníctvom sociálneho výboru izraelského parlamentu. „Priniesol som humanitárnu pomoc Izraelu v hodnote asi 100 tisíc dolárov,“ povedal. Ministerstvo vnútra, ktoré prikázalo polícii zadržať Cowenových, uviedlo, že má klasifikovanú informáciu týkajúcu sa misionárskych aktivít. „To je dôvod, prečo boli zadržaní. Hneď ako súhlasili upustiť od akýchkoľvek misionárskych aktivít, bolo im umožnené vstúpiť do Izraela.“

Chanuka v Izraeli

chanuka-opt.jpegOsemdňové obdobie Chanuky - sviatku svetiel - sa začína podľa židovského kalendára večerom 25. Kisleva. Pre rok 2008 začiatok pripadol na večer 21. decembra. Sviatok je pripomenutím obnovenia a znovuvysvätenia 2. Chrámu v Jeruzaleme Makabejcami po tom, ako bol hrubo znesvätený helenizujúcim diktátorom Antiochiom IV. Epifanom. V domácnostiach Židov, ale aj na verejnosti, sa zapaľujú sviečky na deväťramennom svietniku (chanukia). Každý nový deň (začína sa večerom) sa zapaľuje o jednu viac. Stredné (deviate) rameno, zvané šámes, slúži ako pomocník pri zapaľovaní.

Chanuka značí v hebrejčine obnovenie, či zasvätenie, a pripomína zázrak s fľaštičkou oleja. Podľa Talmudu po obnovení Chrámu, po víťazstve Makabejcov nad seleukovským impériom, bolo oleja pre večné svetlo v Chráme, opatreného pečiatkou najvyššieho kňaza, iba na jeden deň. Olej však zázračne horel osem dní, čo bola dostatočne dlhá doba pre vylisovanie, prípravu a posvätenie ďalšieho oleja. Chanuka je zmienená v deuterokanonických knihách 1. a 2. Makabejcov. 1.Mak 4:56-59 obsahuje pokyn Júdu a jeho bratov pre 8-dňové slávenie zasvätenia.

Sviatok svetiel nie je „sabatovým“ sviatkom, takže pracovné aktivity sú povolené. V Izraeli ľudia chodia do práce ako obvykle, kým západný kresťanský svet slávi v tom čase Vianoce. Večer sa zapaľujú sviece, nielen v domácnostiach, ale aj na verejných priestranstvách, čo je spojené s malými oslavami. Pre veriacich Židov je zapálenie sviece micva, nábožný skutok. V našom internáte Beit Milman sviece vo vstupnej hale zapaľovali chasidskí Židia z hnutia Chabad. Podobne aj v areáli Tel Avivskej univerzity, kde stál veľký kovový svietnik, takže na prístup k nemu bolo treba použiť stoličku. Pri zapaľovaní sviečok sa prednášajú požehnania (hebr. brachót), a po zažatí sa spievajú chanukové piesne, ako napríklad liturgická pieseň zo stredoveku Ma´oz Tzur, čo by sa dalo preložiť ako „pevnosť Skaly“ alebo voľnejšie aj „Skala vekov“, čo je epitetom pre Boha.

Chanuku som si pripomenul aj s mesiánskymi Židmi, ktorí v plnej miere akceptujú tento sviatok. Vianoce nepoznajú, keďže tie pochádzajú z nežidovskej tradície pokonštantínovskej cirkvi. Aj Pán Ježiš Kristus slávil Chanuku, „slávnosti posvätenia chrámu“ ako píše evanjelista Ján (10:22-24).

Čo si pripomínajú židovskí veriaci (mesiánski Židia) v Mesiáša Ježiša v súvislosti s Chanukou? Je to sviatok svetiel a Pán Ježiš hovoril o sebe ako o svetle sveta (Ján 8:12). O svojich nasledovníkoch taktiež hovorí ako o svetle (Mt 5:14-16). Ďalej hrdinský odpor Židov a ich zápal za svoju vieru proti pohanizujúcemu tyranovi poukazuje, že kresťan má vzdorovať tlakom sveta. V kázni počas sabatových bohoslužieb brat David prirovnal zápas Makabejských s helenizmom k zápasu mesiánskych zborov za ich jedinečné židovské dedičstvo kresťanskej viery.

Pre biblických kresťanov sú tu ešte výkladové eschatologické súvislosti. Znesvätenie jeruzalemského Chrámu „ohavnosťou“ (Antiochom IV.) je predobrazom znesvätenie chrámu Antikristom pred druhým príchodom Krista.Související články

Mesiac v zemi Izrael|Logos 8 / 2009 | Miroslav Iliaš |Aktuálně
Mesiac v zemi Izrael|Logos 3 / 2009 | Miroslav Iliaš |Aktuálně
Izrael|Logos 5 / 2017 | Martin Mazúch |Historie
Mesiac v zemi Izrael|Logos 4 / 2009 | Miroslav Iliaš |Izrael
Mesiac v zemi Izrael|Logos 12 / 2008 | Miroslav Iliaš |Izrael