Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Logos leden 2009


Logos leden 2009

Vybíráme

Rok 2009

Jaroslav Kříž | Téma

Rok 2009

Čtěte víc...

Rok evangelisty

Daniel Šobr | Ze světa

Rok evangelisty

Čtěte víc...

Zborené pevnosti

John Osteen | Vyučování

Zborené pevnosti

Čtěte víc...