Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Logos leden 2009


Logos leden 2009

Vybíráme

Rok 2009

Jaroslav Kříž | Téma

Rok 2009

Čtěte víc...

Rok evangelisty

Daniel Šobr | Ze světa

Rok evangelisty

Čtěte víc...

Zborené pevnosti

John Osteen | Vyučování

Zborené pevnosti

Čtěte víc...