„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Najväčšie prebudenie v histórii

logos-04-2012-prebudenie1.jpg

Dorothy Sun bola minulú jar na zhromaždení domácej cirkvi v Číne, keď zrazu začala polícia búchať na dvere a kričať, aby okamžite otvorili. Po vstupe dovnútra ihneď od každého vyžadovali občianske preukazy. Vedúca ženskej skupiny sa rýchle postavila a odbila policajtov, že každý v miestnosti žije v tom dome, zabudli si občianske preukazy a stretli sa tam, aby oslávili národný Sviatok práce. Po vzájomnej výmene názorov s vedúcou o jej podozrivej odpovedi policajti odišli.

V Číne sa denne ku Kristovi obráti okolo 30 000 ľudí. Mení toto historické hnutie Ducha Svätého správanie sa komunistického štátu voči kresťanom?

Mnohí za hranicami Číny veria, že takéto skúsenosti sú pre čínsku cirkev bežné a Sun potvrdzuje, že je to súčasťou prebiehajúceho utajovaného boja proti kresťanom, ktorý čínske úrady vedú už po desaťročia. Sun, pôvodom z Číny, osobne zažila prenasledovanie zo strany vlády. Strávila vo väzení 6 rokov a ďalších 14 zas na nútených prácach v továrni ako trest za jej vieru. Odvtedy sa stala občiankou USA, ale každý rok sa vracia do Číny spolu s manželom Freddim, ktorý bol tiež za svoju vieru väznený, a pracujú s domácimi cirkvami, ktoré odmietajú oficiálne sa zaregistrovať na vládnych úradoch. „Títo domáci veriaci,“ hovorí Sun, „sú duchovne živí a rozširujú evanjelium napriek protivenstvám zo strany vlády.“

„Čína prosperuje,“ hovorí Freddie Sun. Odhaduje, že tam žije 150 miliónov kresťanov v porovnaní so 60 miliónmi členov komunistickej strany. „Každý deň uverí v Ježiša 30 000 ľudí, dokonca sú medzi nimi aj členovia komunistickej strany. Je to najväčšie prebudenie v histórii cirkvi.“

Každopádne, Duch Svätý sa v tejto najľudnatejšej krajine sveta pohybuje bezprecedentným spôsobom. Ale nie každý súhlasí s tým, že sa toto hnutie dostáva do konfliktu s vládou. V skutočnosti, americkí misionári, ktorí žijú v Číne už desiatky rokov, veria, že čínska vláda v posledných rokoch drasticky zmenila smerovanie, čo vyústilo do obdobia väčšej náboženskej slobody, čo značne prispelo k tomuto pozoruhodnému prebudeniu.

Úžasné zmeny

Dennis Balcombe, charizmatický misionár z Kalifornie, ktorý sa presťahoval do Hongkongu koncom šesťdesiatych rokov, hovorí, že situácia kresťanov v kontinentálnej Číne je oveľa rôznorodejšia, než ju opisujú mnohí pozorovatelia.

„Neznamená to, že tam nie je prenasledovanie, ale je len miestami,“ hovorí Balcombe, ktorý pozná Sunovcov a nepodceňuje realitu toho, čo prežili. Taktiež verí, že národ, ktorý teraz už považuje za svoj domov, je duchovne oživený.

Misionár Dennis Balcombe hovorí, že prebudenie v Číne je „ako v knihe Skutkov“ a rozšírilo sa dokonca aj do štátnych cirkví.

„Som veľký optimista ohľadom toho, čo sa deje v Číne,“ hovorí. Balcombe navštívil moderné pobrežné mestá s cirkvami, ktoré majú aj státisíce veriacich, ako aj vidiecke zbory, kde sa stretávajú tisícky ľudí pri uctievaní Boha v priebehu týždňa. Opisuje jednu cirkev, kde funguje 24–hodinové modlitebné centrum s dobrovoľníkmi zo 400 zborov a kde majú biblickú školu pre 500 študentov.

Balcombe mal sedem rokov zákaz vstupu na územie kontinentálnej Číny kvôli tomu, že odmietol dať úplatok. Dnes však u mnohých vládnych úradníkov pozoruje novú otvorenosť voči cirkvi, keďže uznávajú, že kresťania zohrali významnú úlohu pri ekonomickom vzostupe Číny.

logos-04-2012-prebudenie2-1.jpgBalcombe nazýva príbehy o pretrvávajúcom prenasledovaní v Číne „staromódnymi“ a podľa neho už plne nevystihujú kresťanstvo v Číne. „V mnohých častiach krajiny,“ dodáva, „sú domáce cirkvi dokonca podporované.“ Keďže v mnohých mestách existujú tisíce takýchto cirkví, vládni úradníci sú pod veľkým tlakom, aby ich všetky zaregistrovali.

Napriek tomu, vláda cirkvi obmedzuje v troch primárnych oblastiach: 1. veľkosť, 2. politické záležitosti (politike sa musia vyhýbať), 3. ortodoxia (musí sa kázať ortodoxné kresťanstvo). Letničná a charizmatická viera sa teraz pokladá za ortodoxnú. Keďže si Balcombe nedokáže predstaviť, že by do Číny v blízkej budúcnosti mohla prísť demokratická vláda, hovorí, že jeho cieľom nie je zmeniť vládnu politiku, ale viesť čo najviac ľudí ku Kristovi.

Teraz, keď už nie je zapojený do každodennej pastoračnej práce v Hongkongu, založil zbor Rivival Christian Church a pravidelne cestuje do kontinentálnej Číny. Po nedávnych návštevách hovorí, že bol „užasnutý“ zo zmien, ktoré sa dejú po celej krajine, a z explozívneho rastu cirkvi.

Obzvlášť je povzbudený tým, ako sa duchovné prebudenie rozšírilo aj do vládou schválených cirkví Three Self Patriotic Movement (TSPM). Balcombe hovorí, že toto vytvára historickú jednotu medzi vedúcimi z TSPM a domácich cirkví, ktorí boli často prenasledovaní svojimi „vládou posvätenými“ bratmi a sestrami.

Balcombe nedávno prijal pozvanie od jedného pastora z TSPM kázať v jeho cirkvi a misionár tam vyučoval celý deň, počas ktorého boli takmer všetci naplnení Duchom Svätým, hovorili v jazykoch a prorokovali.

„V Amerike som to nikdy nevidel,“ hovorí. „Videl som hladných ľudí, uzdravených a počul som príbehy o prebudení. Je to ako v knihe Skutkov. Tým, že žijeme tu, máme úplne inú perspektívu než západní kresťania.“

Udržujte pokoj

James Carpenter, americký misionár, ktorý vedie domácu cirkev v Šanghaji, svedčí o takom istom prebudeneckom zápale ako Balcombe. „Keď som žil v Amerike, pokladali sme za úspech, ak sme raz za rok niekoho priviedli k Pánovi,“ vraví. „Tu môžem niekoho priviesť k Pánovi raz za týždeň. Ľudia sú veľmi hladní po Bohu.“

Carpenter (ktorý časopis Charisma požiadal, aby nepoužili jeho pravé meno) dáva ako pastor prednosť tomu, aby mal čo najmenej trecích plôch s vládou. Hovorí však, že to je kvôli jeho americkému pôvodu (úradníci nemajú radi, keď sa západniari miešajú s čínskymi občanmi pri náboženských bohoslužbách) a kvôli tomu, že vládna politika ohľadom sociálneho alebo náboženského správania sa v krajine neustále mení.

Čínske cirkvi zažívajú explóziu rastu skrze bezprecedentné hnutie Svätého Ducha.

„Čo je dnes OK, to ťa zajtra môže dostať do problémov,“ vysvetľuje. „V Číne sa všetko točí okolo toho, aby sa akékoľvek nepokoje udržali v hraniciach kontroly. Každé rozhodnutie je dané tým, aby sa udržal pokoj. Čo sa javí ako náboženská netolerancia, je vo väčšine prípadov zapríčinené tým, že nejakí náboženskí fanatici robia problémy.“

Čo sa týka prenasledovania úradmi, Carpenter hovorí, že vládni špehovia navštívili jeho zhromaždenia a sám bol objektom tajného odpočúvania. Ale ako hovorí, tieto skutočnosti nepredstavujú stály útlak. Trvá na tom, že ak domáca cirkev nepresiahne počet 100 členov, vo všeobecnosti neprichádza do konfliktu s vládou. Ak áno, tak koreňom konfliktu sú vo väčšine prípadov sťažnosti od susedov, obzvlášť v mestských oblastiach, keď sú zhromaždenia príliš hlasné, dodáva.

Sunovci však popri práci s čínskymi domácimi cirkvami získali iné skúsenosti. Dorothy Sun slúži ako spoluriaditeľka čínskej divízie Christian Aid Mission (CAM), virginskej agentúry, ktorá vyučuje misionárov v 122 národoch a prevádzkuje 146 biblických škôl v každej čínskej provincii a v Tibete. Hovorí, že prenasledovanie veriacich čínskou vládou je bežnou každodennou praxou, ale pred vonkajším svetom sa maskuje národným ekonomickým rastom.

„Veľa ľudí je podvedených tým, že vidia obrázky mrakodrapov a moderných hotelov,“ hovorí Dorothy, čím myslí na architektonický prerod Pekingu pred Letnými olympijskými hrami v roku 2008. „Nikto sa nikdy nedozvie o utrpení cirkví a utláčaní ľudí vládou.“

logos-04-2012-prebudenie3.jpg

Prax na verejnosti

Hoci existujú rôzne názory na stupeň prenasledovania a intenzitu rastu cirkví, Balcombe udáva počet súčasných veriacich medzi 80 až 110 miliónov. Duchovným ovocím tejto zmeny je to, že cirkvi z malých skupín vyrastajú na väčšie a tiež, že sa snažia byť viac založení na biblických doktrínach, čo otvára dvere pre hlbšiu službu. „Pýtajú sa: Budeš rozprávať o Duchu Svätom? A ja hovorím o Duchu Svätom tri dni,“ povedal Balcombe. „Dostanem sa ku krstu Duchom Svätým. Potom sa spýtam, kto Ho chce prijať a všetci v miestnosti majú záujem, či ich je pätnásť alebo stopäťdesiat.“

Balcombe hovorí, že ďalším trendom medzi veriacimi je, že opúšťajú domácnosti a radšej sa stretávajú v cirkevných budovách alebo si prenajímajú hotel, či iné miesto na stretávanie. „V každom veľkom meste,“ hovorí, „sa v nedeľu stretávajú státisíce takýchto zborov v hoteloch, reštauráciách a na iných verejných miestach.“ V oblastiach ako je Wenzhou, veľké prístavné mesto na juhovýchode, si tieto zbory postavili vlastné budovy s 1000 i viac miestami. Poznamenáva: „Je to dobré pre evanjelizáciu, pretože pritiahnu mnoho ľudí.“

Dennis Balcombe odhaduje, že v súčasnosti žije v Číne 80 až 110 miliónov kresťanov.

Kvôli tejto otvorenosti Balcombe radí nepoužívať termín podzemná cirkev, pretože to v negatívnom zmysle evokuje vládu, snažiacu sa odstrániť kresťanstvo.

„Mnohí ešte stále používajú pre Čínu výraz domáca cirkev, ale toto je potrebné predefinovať. Pre čínskeho kresťana to je akákoľvek cirkev, ktorá nie je pod Three Self Patriotic Association,“ hovorí. „Niektorí sa stretávajú v budovách s krížom, ale keďže nie sú v TSPM, pokladajú ich za domácu cirkev. Možno by sme mali používať iné termíny ako neregistrovaná, miestna alebo nezávislá cirkev.“

Bez ohľadu na používané termíny, ktoré opisujú, kde sa Duch Svätý hýbe, hlavným cieľom miestnych veriacich i misionárov je to, ako Boh naďalej prináša nádej ľudu, ktorý bol kedysi utláčaný.

„To je prebudenie,“ hovorí Dorothy Sun. „V roku 1949, keď sa komunisti dostali k moci, bolo tu menej než 40 miliónov kresťanov. Prešli sme rôznymi druhmi prenasledovania a zdvojnásobili sme sa, je nás viac než 80 miliónov. Ako hovorí Biblia, keď pšeničné zrno zomrie, až potom uvidíš žatvu. A práve to sa deje.“

Táto žatva je zvlášť význačná pre amerických veriacich, ktorí – ako Balcombe a Sunovci poznamenávajú – sa majú čo učiť od svojich čínskych bratov a sestier. Dorothy Sun zdôrazňuje, že prebudenie môže prísť do USA jedine vtedy, ak sa ľudia obrátia späť k Bohu: „Keď si myslíš, že si silný a bohatý, tak sa okolo teba nebudú diať zázraky.“

 

Zdroj: Charizma
Preklad: Jaroslava MarcinekováSouvisející články

Juhokórejské prebudenie|Logos 8 / 2010 | Jozef Janek |Historie
Prebudenie vo Walese|Logos 6 / 2012 | Peter Málik|Z historie
Argentínske prebudenie|Logos 10 / 2007 | Peter Minárik |Ze světa
Veľké prebudenie|Logos 7 / 2016 | Daniel Šobr |Historie
Prebudenie a konzervatívne hodnoty|Logos 9 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma