Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin

Víc informací neleznete na www.milost.sk/logosSouvisející články

Jak roste církev|Logos 5 / 2010 | Jaroslav Kříž |Téma
Dobrý strom rodí dobré ovoce|Logos 3 / 2011 | Daniel Šobr |Vyučování
Jak mě Bůh uzdravil a změnil|Logos 3 / 2014 | Redakce |Skutečný příběh
Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje|Logos 12 / 2010 | Daniel Šobr |Vyučování
Jak mě Pán přivedl do našeho sboru|Logos 9 / 2018 | Redakce |Skutečný příběh