„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Pokračujeme

„Povedal Ježišovi: A kto je mojím blížnym? Na to odpovedal Ježiš a riekol: Istý človek išiel z Jeruzalema dolu do Jericha a upadol medzi lotrov, ktorí ho i vyzliekli i zranili a odišli zanechajúc ho polomŕtveho. A náhodou išiel tiež dolu akýsi kňaz, tou istou cestou, a keď ho zazrel, obišiel druhou stranou. A podobne aj Levita, ktorý idúc tiež dolu prišiel na to miesto, a keď prišiel a videl, obišiel druhou stranou. No, potom prišiel k nemu nejaký Samaritán, uberajúci sa cestou, a keď ho videl, milosrdenstvom bol hnutý a pristúpil a poobväzoval jeho rany a polial olejom a vínom a vyložiac ho na svoje vlastné hovädo zaviedol ho do hostinca a postaral sa o neho. A druhého dňa, keď odchádzal, vyňal dva denáre, dal hostinskému a povedal mu: Maj o neho starosť, a čo by si nad to viacej vynaložil, ja ti, keď pôjdem tadeto späť, zaplatím. Ktorý teda z týchto troch zdá sa ti, že bol blížnym tomu, ktorý to bol upadol medzi lotrov? A on povedal: Ten, ktorý mu učinil to milosrdenstvo. Vtedy mu povedal Ježiš: Choď a čiň aj ty podobne!“ (Lukáš 10,29-37)

Bratia a sestry, v našom okolí je plno ľudí, ktorí kráčajú smerom od Boha, smerom do zahynutia, podobne ako onen človek kráčal z Jeruzalema, mesta pokoja, do prekliateho mesta Jericha. Na takejto púti človek dostane bitku, ľudia sú doráňaní emocionálne, psychicky aj telesne. Keďže my Pána poznáme, môžeme im pomôcť. Nebuďme ako náboženskí ľudia (kňaz a levita), prázdni teológovia alebo mystickí kresťania, ktorí sú takí zaneprázdnení spormi a skúmaním rôznych otázok alebo prácou vo vnútri cirkvi, že ich ani nenapadne čokoľvek zmysluplné pre našich blížnych urobiť. Buďme ako Samaritán. Momentálne sa nachádzame v čase, kedy prebiehajú kampane s bratmi Ferreyrovcami z Argentíny. Poskytnite prvú pomoc svojmu doráňanému spoluobčanovi tým, že mu poviete o Ježišovi a dáte mu nádej. Potom ho zoberte do cirkvi (hostinec), nech sa dobre nasýti Božou milosťou, Slovom a napije sa Svätého Ducha; nech sa zotaví a oddýchne si v Pánovej prítomnosti. Potom naňho ale nezabudnite a ďalej sa starajte o to, aby sa mal dobre.

Podľa toho sa pozná, že milujeme svojich blížnych a Boha. Celý príbeh totiž začína otázkou, kto získa večný život. Ten, kto sa správa ako milosrdný Samaritán.Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme