Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Logos září 2012


Logos září 2012

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Bratia a sestry, v našom okolí je plno ľudí, ktorí kráčajú smerom od Boha, smerom do zahynutia, podobne ako onen človek kráčal z Jeruzalema, mesta pokoja, do prekliateho mesta Jericha. Čtěte víc...

Konferencia so Šándorom Némethom

Daniel Šobr | Ze života církve

Konferencia so Šándorom Némethom

Pre množstvo letnično-charizmatických kresťanov z Čiech i Slovenska bola dozaista vrcholom tohto leta augustová Kresťanská konferencia s pastorom Šándorom Némethom z budapeštianskeho Zboru viery (Hit Gyülekezete). Čtěte víc...

Oplatí sa odovzdať život do rúk Krista

Redakce | Skutečný příběh

Oplatí sa odovzdať život do rúk Krista

Vyrastal som v rodine, kde som bol vedený k životu podľa katolíckych dogiem. Čtěte víc...