Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Služobné dary a podporná služba

Obsah bude brzy zveřejněn.Související články

Duchovné dary|Logos 8 / 2011 | Jaroslav Kříž |Téma
Duchovní dary II.|Logos 9 / 2011 | Daniel Šobr |Vyučování
Duchovní dary IV.|Logos 11 / 2011 | Daniel Šobr |Vyučování
Duchovní dary III.|Logos 10 / 2011 | Daniel Šobr |Vyučování
Služba bývalého muslima|Logos 12 / 2015 | Milada Pajerová|Reportáž