Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Šalamoun

Obsah bude brzy zveřejněn.Související články

Moudrá prosba Agúrova|Logos 8 / 2018 | Daniel Šobr |Vyučování
Boží sláva v životě křesťana|Logos 4 / 2009 | Daniel Šobr |Vyučování