Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Pokračujeme

Keď Boh povolal Abraháma a začal ho vyučovať viere, predstavil sa mu ako El-šaddaj – silný Boh Všemohúci. Boh chcel Abraháma naučiť, aby nielen veril v Boha, ale aby veril v Jeho Slovo, presnejšie, aby veril, že to, čo Boh povedal (zasľúbil), môže, chce a je schopný naplniť. 

Rovnako tak musíme uvažovať aj my. Boh je Všemohúci a všetky Jeho výroky – zasľúbenia je schopný naplniť. Uvažuj tak, keď potrebuješ čokoľvek. Teda, Boh môže urobiť čokoľvek, ale aby si Jeho Všemohúcnosť zažil vo svojom živote, musíš mať Jeho slovo. Keď nájdeš v Božom slove zasľúbenie, ver mu a trvaj tak ako Abrahám na tom, že Boh svoje Slovo naplní. 

Rovnako musíme uvažovať, keď rozmýšľame o budúcnosti cirkvi. Pán nás poslal získavať učeníkov a Jeho vôľou je, aby všetci poznali v Kristovi Ježišovi Jeho milosť. Ak máme v sebe toto videnie, potom je isté, že cirkev naďalej kontinuálne porastie. Rátajme s tým a pripravme sa na to. Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme