Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Logos duben 2015


Logos duben 2015

Vybíráme

Márnotratný syn

Jaroslav Kříž | Téma

Márnotratný syn

Prečo sa aj tak rozhodol odísť? Bol presvedčený, že on to na rozdiel od iných zvládne. Čtěte víc...

Sila Božích sľubov

Daniel Šobr | Zamyšlení

Sila Božích sľubov

Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť. Čtěte víc...