A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Logos duben 2015


Logos duben 2015

Vybíráme

Márnotratný syn

Jaroslav Kříž | Téma

Márnotratný syn

Prečo sa aj tak rozhodol odísť? Bol presvedčený, že on to na rozdiel od iných zvládne. Čtěte víc...

Sila Božích sľubov

Daniel Šobr | Zamyšlení

Sila Božích sľubov

Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť. Čtěte víc...