Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Pokračujeme

230917-0062-2.jpgRok začal podľa očakávania. Tak ako každoročne, začali sme modlitbami a pôstami. Najvýznamnejšou udalosťou januára bol seminár s Travisom Weberom, ktorý je jedným z popredných členov Rady pre ochranu rodinných hodnôt. Podrobne nás oboznámil s tlakmi zo strany predstaviteľov LGBTI komunity, ktorým musia odolávať biblickí kresťania v USA. Sme im vďační za ich statočný boj, lebo rozhodnutia, ktoré vydávajú americké súdy v týchto kauzách, sú do istej miery precedensom pre celú západnú kultúru.

Teraz je pred nami, tak ako vždy, jednoduchý cieľ: kázať evanjelium, činiť učeníkov, krstiť a rozrastať sa. Vieme, že Boh je Bohom rastu, my musíme sadiť a polievať. V priebehu februára prebehnú na rôznych miestach tri väčšie kampane – s Petrom Gammonsom, Alexom Peremotom a Vasilijom Docenkom z Novosibirska. Tešíme sa na nových bratov ako ovocie týchto kampaní.

V osobnom živote radím každému, aby viedol kvalitný súkromný život a mal dobrý vzťah s Pánom Ježišom. Zapúšťajme korene, trávme čas na modlitbách a čítaním Božieho slova. Vzhľadom na vývoj spoločnosti a s ohľadom na biblické proroctvá vieme, že v posledných časoch obstoja a budú sa pridŕžať biblických základov iba tí kresťania, ktorí sú plní Svätého Ducha a majú prebudenecké myslenie.Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme