Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Logos leden 2018


Logos leden 2018

Vybíráme

Staré pravdy, ktoré vedú k požehnaniu

Jaroslav Kříž | Téma

Staré pravdy, ktoré vedú k požehnaniu

Potrebujeme čo najlepšie porozumieť Božej vôli Čtěte víc...

Sloboda, rovnosť

András Kánai | Vyučování

Sloboda, rovnosť

Ako kresťanstvo zmenilo svet – 4. časť Čtěte víc...

Ako žili Židia v povojnovom Slovensku (1945 – 1948)

Martina Jasíková | Historie

Ako žili Židia v povojnovom Slovensku (1945 – 1948)

Tí, ktorí sa vrátili z koncentračných táborov a úkrytov, sa museli naučiť žiť ďalej. Čtěte víc...