„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Návšteva Travisa Webera na Slovensku

logos-01-2018-20180113-100835.jpg

Hneď na začiatku roka 2018 sme privítali na Slovensku vzácnu návštevu zo Spojených štátov – pána Travisa Webera
z organizácie Family Research Council – FRC (Rada pre ochranu rodinných hodnôt). Travis sa prihovoril na stretnutí služobníkov v Bratislave 13.1. a v pondelok 15.1. mal prednášku v kinosále Národnej rady Slovenskej republiky.

Téma, ktorej sa Travis venoval, nebola klasickou témou, akými sa zvyčajne na stretnutí služobníkov zaoberáme, no určite to bola téma veľmi aktuálna a pre kresťanov dôležitá. Hovoril o náboženskej slobode a o snahách potlačiť túto slobodu, predovšetkým hnutiami, ktoré presadzujú rovnoprávnosť na základe sexuálnej orientácie.

Slovné spojenie „náboženská sloboda“ bol ešte pred niekoľkými rokmi neutrálny výraz, ktorý nevzbudzoval žiadne emócie. V Ústave Spojených štátov, rovnako ako aj vo väčšine ústav demokratických krajín, je garantovaná sloboda vierovyznania. No ako narastá vplyv liberálnych hnutí, mení sa v spoločnosti pohľad na sexualitu a komunita LGBT bojuje o tzv. nediskriminačné práva. Pri obhajobe svojich práv často používajú príklady z čias rasovej diskriminácie v USA a snažia sa svoj prípad postaviť na rovnakú úroveň. Pri tomto úsilí za nediskrimináciu dochádza k potláčaniu náboženskej slobody kresťanov a slobody konať podľa vlastného svedomia, keď napríklad cirkevné školy nechcú spolupracovať pri výučbe rodovej ideológie, keď pekár nechce upiecť tortu pre homosexuálny pár, alebo keď sa sobášiaci nechce podpísať pod sobášnu listu páru rovnakého pohlavia.

Pre LGBT lobistov nestačí to, že v USA boli počas vlády prezidenta Obamu legalizované manželstvá párov rovnakého pohlavia. Namietajú aj voči tomu, keď si chce sobášiaci uplatniť výhradu svedomia a nechce podpísať takýto sobáš, aj keď na oddelení je dosť ľudí, ktorí sú ochotní sobáš podpísať. V tomto prípade ide o jasné zasahovanie do náboženskej slobody a nútenie kresťanov robiť veci, ktoré sú proti ich viere. V týchto prípadoch sa nejedná o boj za rovnoprávnosť, ale ide o vynucovanie si súhlasu na životný štýl, ktorý títo ľudia vedú.

Travis je riaditeľom Centra pre náboženskú slobodu v FRC. V USA starostlivo sledujú vývoj jednotlivých prípadov, ktoré skončili na súde proti kresťanom, ktorí kvôli svojmu presvedčeniu odmietli sprostredkovať služby práve pri svadbách párov rovnakého pohlavia alebo aj v iných prípadoch. Travis na prednáške vysvetľoval, aké dôležité sú správne zákony, a ako dokážu alebo nedokážu ochrániť slobodu kresťanov.

Práve so slobodou kresťanstva boli spojené aj nedávne voľby v USA. Až 81% znovuzrodených kresťanov sa rozhodlo v prezidentských voľbách v roku 2016 voliť Trumpa. Pravdaže, kresťania mali viacero výhrad, čo sa týkali Trumpovej osoby a jeho správania. No kresťanov trápili hlavne tri spoločenské témy:

    1. Postoj k životu – potraty, eutanázia
    2. Náboženská sloboda
    3. Nominácia sudcov najvyššieho súdu
      – možno sa na prvý pohľad zdá, že práve tento bod nie je až tak dôležitý, no práve sudcovia najvyššieho súdu vykladajú v USA ústavu. Ak sú tam sudcovia s liberálnymi hodnotami, vykladajú ústavu spôsobom, ktorý potláča náboženskú slobodu a obmedzuje život kresťanov a cirkví.

Kresťanom v USA bolo jasné, aké sú názory Clintonovej v týchto otázkach. Clintonová je jasná liberálka a kresťanské hodnoty nezastáva. Pri Trumpovi nikto nevedel, no v predvolebnej kampani sa vyjadril, že je zástanca pro-life hodnôt a kresťania sa preto rozhodli voliť jeho.

logos-01-2018-img-0031.jpg

S odstupom času sa ukázalo, že Trump už urobil niekoľko veľmi dôležitých zmien, ktoré sa týkajú práve vyššie uvedených bodov. Na najvyšší súd vymenoval sudcu, ktorý zastáva kresťanské hodnoty, a takisto na odvolávacie súdy vymenoval už 12 sudcov, ktorí nebudú interpretovať ústavu tak, aby poškodzovali kresťanov. Posty na ministerstvách obsadil ľuďmi, ktorí taktiež zastávajú kresťanské hodnoty. Zrušil financovanie organizácií, ktoré podporovali potraty v USA aj v zahraničí a do financovania priniesol väčšiu transparentnosť. Cirkevné školy a nemocnice sa nemusia obávať, že by na nich prestali platiť daňové výnimky kvôli tomu, že si uplatňujú výhradu svedomia, čo im hrozilo počas vlády Obamu. Tiež zvýšil daňový bonus na deti, čím sa finančne polepší rodinám.

Travis zmienil ešte mnohé ďalšie kroky, ktoré Trumpova vláda urobila v prospech kresťanov a ochrany života. Tiež poukázal na veci, ktoré ešte treba zmeniť a FRC bude za ne lobovať. Travis zdôrazňoval predovšetkým potrebu legislatívy, ktorá ochraňuje slobodu vierovyznania a kresťanské hodnoty. Mnohým kresťanom sa môže zdať, že byť právnikom nie je veľmi duchovné povolanie. No právnici, ktorí vedia ovplyvniť, ako sú zákony napísané, a ako ich správne zadefinovať tak, aby chránili náboženskú slobodu, vedia urobiť pre kresťanstvo veľmi veľa.

logos-01-2018-img-0017.jpg

V Národnej rade Travis prednášal pre poslancov NR SR, ktorí na prednášku prijali pozvanie, predstaviteľov pro-life organizácií a pastorov z viacerých cirkví. Prednáška sa konala vďaka pozvaniu pána Mareka Krajčiho a pani Anny Verešovej – obhajcov kresťanských hodnôt v slovenskej politike.

Cieľom Travisových prednášok bolo ukázať, aké je pre kresťanov dôležité, kto vládne, akí ľudia rozhodujú na súdoch, akí ľudia sú na ministerstvách, aké majú hodnoty, a čo presadzujú. Sloboda vierovyznania nie je automatická. Ak kresťania nebudú o ňu stáť a dožadovať sa jej, môžu ju veľmi ľahko stratiť.

________________________________________________________________________________________

Travis Weber z organizácie Family Research Council – FRC

logos-01-2018-travis-weber.jpgRada pre ochranu rodinných hodnôt (Family Research Council) bola založená v roku 1981 známym kresťanským rodinným psychológom Dr. James Dobsonom. Organizácia s centrom vo Washingtone má 85 stálych pracovníkov a ročný rozpočet vyše 10 miliónov EUR. Ich cieľom je presadzovať klasický, prirodzený a biblický rodinný model. Počas vlády prezidenta Obamu až hrdinsky viedli boj proti homosexuálnemu lobizmu s pomocou médií ako aj právnymi prostriedkami. V roku 2010 ich označila jedna americká organizácia za „skupinu šíriacu nenávisť“ a v roku 2012 homosexuálny aktivista zaútočil na ich centrum vo Washingtone strelnou zbraňou.

 Související články

Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Historie
Ian McCormack opäť na Slovensku|Logos 12 / 2009 | Alena Filipková |Reportáž
Kresťanstvo v USA a na Slovensku|Logos 4 / 2008 | Radovan Kapusta |Reportáž
Návšteva Izraela|Logos 12 / 2007 | Martin Mazúch |Reportáž
Dr. Christian Harfouche na Slovensku|Logos 10 / 2010 | Daniel Šobr |Téma