Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)


Související články

Oslávená radosť|Logos 3 / 2010 | Tibor Ruff |Vyučování
Jak roste církev|Logos 5 / 2010 | Jaroslav Kříž |Téma
Ohlédnutí za květnovou konferencí v Praze|Logos 6 / 2012 | Martin Petr|Reportáž
Detský letný tábor 2015|Logos 8 / 2015 | Martina Jasíková|Reportáž
Pokračujeme|Logos 9 / 2018 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme