A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Šlamastika relativizmu

Víc informací neleznete na www.milost.sk/logosSouvisející články

Preklad Biblie|Logos 12 / 2009 | Redakce |Překlad Bible
Postmoderna|Logos 2 / 2010 | Peter Málik |Aktuálně