Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Šlamastika relativizmu

Víc informací neleznete na www.milost.sk/logosSouvisející články

Preklad Biblie|Logos 12 / 2009 | Redakce |Překlad Bible
Postmoderna|Logos 2 / 2010 | Peter Málik |Aktuálně