„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Preklad Biblie

Prinášame najkratšiu knihu Novej Zmluvy, Júdov list

Ako sme už spomenuli, medzi druhým Petrovým a Júdovým listom je blízky vzťah. Pozornému čitateľovi zaiste neujde jeho podobnosť s druhou kapitolou druhého Petrovho listu. Júda písal práve tým kresťanom, ktorých Peter varoval pred vpádom už spomínaných falošných učiteľov. Druhý Petrov list bol napísaný skôr ako Júdov, ktorý tento list pod vedením Svätého Ducha použil, aby napísal veriacim, že to pred čím boli varovaní, už prišlo, a preto majú stáť pevne vo viere. Druhý Petrov a Júdov list sú si veľmi podobné práve v opise týchto falošných učiteľov:

1. Žijú nemravne (2 Pt 2,1-2; Jd 4)

2. Boh neušetril anjelov, ktorí padli, a preto neušetrí ani ich (2 Pt 2,4; Jd 6)

3. Podobne neušetril ani Sodomu a Gomoru a tie slúžia ako výstražný príklad (2 Pt 2,6; Jd 7)

4. Títo falošní bratia odmietajú panstvo a rúhajú sa nadpozemským mocnostiam (2 Pt 2,10; Jd 8)

5. Anjeli, silnejší od nich (konkrétne archanjel Michal) si proti týmto mocnostiam nedovolili vyniesť rúhavý súd (2 Pt 2,11; Jd 9)

6. Tí, ktorí sa takto rúhajú, sú pripodobnení nerozumným zverom (2 Pt 2,12; Jd 10)

7. Nasledujú cestu Baláma (2 Pt 2,15; Jd 11)

8. Sú ako pramene/oblaky bez vody a je pre nich pripravená mrákava temnoty (2 Pt 2,17; Jd 12,13)

9. Hovoria naduto (2 Pt 2,18). To, že Júda použil druhý Petrov list na to, aby odovzdal veriacim posolstvo, nám nemá brať vieru v inšpiráciu Božieho Slova. Naopak, táto skutočnosť nám pripomína, že posolstvo Písma je dôležité a relevantné – pod vedením Ducha Svätého ho treba zvestovať ďalej do všetkých životných situácií presne tak, ako to urobil aj Júda.

Hlavné duchovné posolstvo tejto knihy je ukryté v spomínanom treťom verši: „... pocítil som, že je nevyhnutné napísať vám povzbudenie, aby ste zápasili za vieru, ktorá bola raz a navždy odovzdaná svätým.“ Väčšina tohto listu spočíva v Júdovom (a Petrovom) opise falošných učiteľov, ktorí premenili milosť na nemravnosť (Jd 4), a pre ktorých je pripravené večné zahynutie. Stačí sa pozrieť na súčasné dianie vo svete a hneď je nám jasné, že tieto pravdy neboli nikdy praktickejšie ako dnes, keď ľudia vydávajúci sa za kresťanov ospravedlňujú milosťou a liberálnymi výkladmi Písma hriechy, ktoré Písmo jednoznačne zavrhuje. Dietrich Bonhoeffer, luteránsky pastor, ktorý bol odsúdený na smrť za čias nacistického Nemecka, nazval takéto správanie „lacná milosť“. Júda by s ním iste súhlasil. Žijeme v dobe morálneho relativizmu, keď ľudia ospravedlňujú svoju zvrátenosť jedinečnosťou. Práve v takýchto časoch je pre nás aktuálne posolstvo dobrého boja za vieru, keď treba vytrvať až do konca v pravej viere tak, že budeme žiť z Božej milosti, nie zneužívať ju! Želáme čitateľom Logosu, aby ich Júdovo posolstvo posilnilo a pripravilo na zápas o víťazný veniec, lebo „kto vytrvá až do konca, bude zachránený“.

Dovoľujeme si Vám tiež oznámiť, že nad naším prekladom Písma prevzala patronát organizácia Slovenská tlačová misia. Ak vám leží na srdci tento projekt, prosíme podporte ho finančným darom na číslo účtu v Tatrabanke: 2921826148/1100.

Váš prekladateľský tímSouvisející články

Preklad Biblie|Logos 1 / 2010 | Redakce |Překlad Bible
Preklad Biblie|Logos 8 / 2009 | Redakce |Překlad Bible
Preklad Biblie|Logos 9 / 2009 | Redakce |Překlad Bible
Preklad Biblie|Logos 10 / 2009 | Redakce |Překlad Bible
Preklad Biblie|Logos 5 / 2015 | Daniel Šobr |Překlad Bible