Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Logos prosinec 2009


Logos prosinec 2009